com.gxwebmanager.gxpublic.digitalassetmanager.domain.AltTextImpl@ebf42bc6

Understanding Society

Tilburg University is er van overtuigd dat zij kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door het ontwikkelen en overdragen van kennis en het samenbrengen van mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties.

Jaarverslagen en begrotingen

De universiteit legt verantwoordelijkheid af aan haar stakeholders en aan de maatschappij over haar bedrijfsvoering en prestaties. Dat doet zij door een aantal publicaties zoals het jaarverslag en de begroting.

2019

2018

2017

2016

2015

  • Jaarverslag 2015
  • De beelden in het jaarverslag over 2015 komen uit de corporate film ‘Understanding Society’ van Tilburg University. Deze film laat zien hoe we onderzoek en onderwijs inzetten om bij te dragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Bekijk de film via www.tilburguniversity.edu/corporatemovie.

2014

2013

2012

2011