Understanding Society

Tilburg University is er van overtuigd dat zij kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door het ontwikkelen en overdragen van kennis en het samenbrengen van mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties.

Universiteitsraad

Meedenken… Meepraten… Meebeslissen

Via de Universiteitsraad kunnen medewerkers en studenten invloed uitoefenen op het beleid en de gang van zaken binnen de universiteit. Als serieuze gesprekspartner van het bestuur levert de Universiteitsraad een belangrijke bijdrage aan het goed functioneren en de verdere ontwikkeling van Tilburg University.

Documenten

Signaleert wat er speelt en leeft

De Universiteitsraad is er niet alleen voor de kritische toetsing van de voorgenomen besluiten van het bestuur. Zij signaleert en brengt in wat er speelt en leeft in de organisatie en schroomt niet om zorgelijke ontwikkelingen aan de kaak stellen. De Universiteitsraad draagt op deze manier bij aan een gezonde en evenwichtige verdeling van belangen en invloed binnen de universiteit.

Medewerkers en studenten vormen samen één raad

In Tilburg vormen de medewerkers en de studenten samen één raad. Zij worden gekozen door alle medewerkers en studenten.

Hoewel sommige onderwerpen van specifiek belang zijn voor de studenten (bijv. bestuursbeurzen, studentenadministratie) en sommige vooral voor de medewerkers (reorganisaties, werkplekken), staat bij beide geledingen in de Universiteitsraad het algemeen belang van de universiteit als geheel voorop.

Studenten en medewerkers werken dus samen om invloed uit te oefenen op het beleid van onze universiteit.

Wanneer zijn de vergaderingen en wat wordt er besproken?

De (openbaar toegankelijke) overlegvergaderingen tussen het College van Bestuur en de Universiteitsraad zijn 6 tot 7 keer per jaar.

De vergaderingen van het dagelijks bestuur van de Universiteitsraad vinden ongeveer 2x per maand plaats.

Alle belangstellenden kunnen de agenda en de stukken inzien via de SharePoint map van de Universiteitsraad. Als de stukken niet via deze pagina's te raadplegen zijn, kunnen deze bij het secretariaat worden opgevraagd of ingezien in C 185.

Wanneer zijn er verkiezingen voor de leden van de Universiteitsraad?

Ieder jaar zijn er verkiezingen voor de studentgeleding in de Universiteitsraad. De verkiezingen voor de medewerkersgeleding zijn tweejaarlijks. Naast de kandidatenlijsten van de bestaande fracties kunnen medewerkers en studenten, onder bepaalde voorwaarden, ook een nieuwe lijst beginnen. Er zijn 9 zetels beschikbaar voor studenten en 9 zetels voor medewerkers.

Contact met de Universiteitsraad

De Universiteitsraad telt 18 leden. Wil je meer weten over het werk van de Universiteitsraad of wil je iets onder de aandacht brengen?  Dan kun je altijd contact opnemen met één van de leden. Het secretariaat van de Universiteitsraad is bereikbaar via Thijs Pieters.

Office of the University Council

Kamer C 185

Tel: 013 - 466 2805