com.gxwebmanager.gxpublic.digitalassetmanager.domain.AltTextImpl@ebf42bc6

Understanding Society

Tilburg University is er van overtuigd dat zij kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door het ontwikkelen en overdragen van kennis en het samenbrengen van mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties.

KNAW-leden

De leden van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) worden gekozen op grond van hun wetenschappelijke prestaties. Ze worden benoemd voor het leven. Elk jaar kiest de KNAW nieuwe leden die ook door mensen buiten de Akademie worden voorgedragen. Onderstaand een overzicht van de KNAW leden aan Tilburg University.

Monique Laurent

Prof. dr. Monique Laurent

Tilburg School of Economics and Management

Monique Laurent gebruikt wiskunde om praktische en theoretische problemen aan te pakken. Gebruikmakend van technieken uit algebra, meetkunde en discrete wiskunde ontwikkelt zij wiskundige gereedschappen en efficiënte algoritmen voor optimaliseringsproblemen, met een breed scala van toepassingen: van logistiek tot data-analyse en quantum-informatietheorie. Laurent neemt volgens kenners de tijd om jonge onderzoekers en buitenstaanders in te wijden in de wiskunde en daarmee zorgt zij voor een goed onderzoeksklimaat. Daarnaast wordt zij geroemd om haar heldere en tegelijkertijd diepgaande wetenschappelijke publicaties.


Arjen van Witteloostuijn Prof. dr. Arjen van Witteloostuijn
Tilburg School of Economics and Management

Arjen van Witteloostuijn (1960), verbonden aan de Tilburg School of Economics and Management, is een veelzijdig en zeer productief wetenschapper, die ook actief is in het politieke debat. De overkoepelende vraag in zijn werk is waarom sommige instituties (in brede zin van het woord) succes hebben en andere niet. Van Witteloostuijns interdisciplinaire benadering maakt hem uniek: hij koppelt inzichten uit onder meer de algemene economie, de bedrijfseconomie, de bedrijfswetenschappen en de sociale wetenschappen in innovatieve studies over het gedrag en de inrichting van organisaties.


bovenberg Dr. A.L. Bovenberg
Tilburg School of Economics and Management
Algemene economie

Expertise: Begrotingsbeleid; Belastingen; Economie; Economie, algemeen; Fiscaal beleid; Overheidsbeleid; Pensioenenvan damme Dr. E.E.C. van Damme
Tilburg School of Economics and Management
Micro-economie
Expertise: Begrensde rationaliteit; Industriële organisatie; Marktwerking; Mededingingsbeleid; Micro-economie; Netwerksectoren; Privatisering; Speltheorie; Veilingen

groenhuijsen Dr. M.S. Groenhuijsen
Tilburg Law School
Straf(proces)recht en victimologie
Expertise: Slachtoffers van misdrijven; Wetboek van strafvordering: Financiële criminaliteit; Voordeelsontneming; Witwassen; Criminaliteit; Strafrecht; Strafvordering

geppaart Dr. C.P.A. Geppaart
Tilburg Law School
Belastingrecht

hirsch ballin Dr. E.M.H. Hirsch Ballin
Tilburg Law School
Nederlands en Europees constitutioneel recht/rechten van de mens

Expertise: Internationaal recht; Europees recht; Mensenrechten; Rechtsstaat; Transnationale misdaadbestrijdinghoogerwerf Dr. A. Hoogerwerf
Emeritus hoogleraar Tilburg University
Beleidsprocessen in het openbaar bestuur

van de klundert Dr. T.C.M.J. van de Klundert
Tilburg School of Economics and Management
Algemene leer en geschiedenis van de economie

nooteboom Dr. B. Nooteboom
TIAS Business School
Organisatiedynamiek

prins Dr. J.E.J. Prins
Tilburg Law School
Recht en informatisering

Expertise: Juridische aspecten van informatisering; Normerings- en reguleringsvraagstukken in verband met informatisering; Internationale vraagstukken rondom handhaving


schouten Dr. D.B.J. Schouten
Emeritus hoogleraar Tilburg University
Algemene leer en geschiedenis van de economie

van soest Dr. A.H.O. van Soest
Tilburg School of Economics and Management
Econometrie
Expertise: Micro-econometrie; Arbeidsaanbod; Loonvorming; Consumptie; Semi-parametrie

schoordijk Dr. H.C.F. Schoordijk
Emeritus hoogleraar Tilburg University
Gemengde rechtsgebieden, burgerlijk (proces) recht

Expertise: (Methodologie), Privaatrecht, Anglo-Amerikaans privaatrechtvranken Dr. J.B.M. Vranken
Tilburg Law School
Methodologie van het privaatrecht

Expertise: Privaatrecht, met name vermogensrecht; Civiel procesrecht; Rechtstheorie/methodologie