com.gxwebmanager.gxpublic.digitalassetmanager.domain.AltTextImpl@ebf42bc6

Understanding Society

Tilburg University is er van overtuigd dat zij kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door het ontwikkelen en overdragen van kennis en het samenbrengen van mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties.

Pierson Penning voor prof. Arie Kapteyn

Prof. Arie Kapteyn, oud-decaan van de Tilburg School of Economics and Management en oprichter van Center for Economic Research aan Tilburg University, heeft op 10 oktober de Pierson Penning ontvangen uit handen van Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank. Hij ontving de Pierson Penning 2017 samen met prof. Bernard van Praag.

De Pierson Penning wordt eens in de drie jaar uitgereikt aan een wetenschapper werkzaam in Nederland die veel heeft betekend voor de beoefening van de staathuishoudkunde. De prijs wordt de laatste tijd gezien als een oeuvreprijs binnen de economie.

Kapteyn en Van Praag ontvangen deze prijs vanwege hun pionierswerk op het gebied van individuele welzijnsmeting, maar ook vanwege hun bijdrage aan het beleid en aan het tot stand brengen van hoogwaardige instituten voor economisch onderzoek en doctoraatsopleiding.

De penning is een initiatief van de Stichting Mr. N.G. Pierson Fonds.

Arie Kapteyn is momenteel hoogleraar Economics aan de University of Southern California. Bernard van Praag is emeritus universiteitshoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.

Laudatio door Tom Wansbeek (geplaatst op Me Judice): Arie Kapteyn, een econoom van de buitencategorie

Harry van Dalen over Bernard van Praag (op Me Judice): Kijken achter de spiegel van Bernard van Praag