Understanding Society

Tilburg University is er van overtuigd dat zij kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door het ontwikkelen en overdragen van kennis en het samenbrengen van mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties.

Rankings

Wat rankings vertellen

Internationale rankings vergelijken universiteiten onderling op onderdelen als onderzoek, onderwijs, studentenprestaties en -ervaringen, internationalisering en reputatie van onderwijs en onderzoek. Voor elk onderdeel krijgt een universiteit een score. De scores worden gewogen en bij elkaar opgeteld. De universiteit met de hoogste score staat bovenaan de lijst. Er zijn overall, subject en collaboration rankings. De overall rankings zeggen iets over de universiteit in haar geheel.

Subject rankings

Daarnaast zijn er subject rankings, waarbij bijvoorbeeld naar het deelgebied psychologie van universiteiten wordt gekeken. Het onderwijs en onderzoek van Tilburg University is onder te verdelen in vier subject rankings, te weten:

Collaboration ranking en nationale rankings

Bovendien is er een collaboration ranking, waarbij onder meer wordt gekeken naar de samenwerking tussen de universiteit en organisaties in de regio. De vraag in hoeverre een universiteit op wetenschappelijk gebied aansluit op de maatschappij staat centraal.

Ook zijn er op nationaal niveau rankings, zoals de Keuzegids Hoger Onderwijs en de Keuzegids Masters. Deze vergelijken vooral het onderwijs. Elsevier kijkt naar de positie van Nederlandse hogescholen en universiteiten voor zowel onderwijs als onderzoek.

Kenmerken Tilburg University

Tilburg University is een relatief kleine, gespecialiseerde universiteit in Social Sciences en Arts & Humanities. In de overall rankings scoren grote, niet technische universiteiten met een breed palet aan disciplines beter dan kleinere universiteiten. Dit komt onder meer door de gebruikte methodiek voor het bepalen van de citatiescore van onderzoekers. In de subject rankings Economics & Business, Social Sciences en Arts & Humanities komt de positie van Tilburg University wel duidelijk naar voren.

Goed om te weten

Tilburg University behoort volgens de drie bekendste university overall rankings tot de beste 0,1% (THE, top 200) tot 0,2% (ARWU, QS; top 400) van de 17.000 universiteiten wereld wijd. Alle rankingsorganisaties rekenen op een andere manier, vandaar dat resultaten verschillen. De één legt de nadruk op gepubliceerd, Engelstalig, wetenschappelijk onderzoek, de ander kijkt naar de kwaliteit van het onderwijs en de reputatie van de universiteit. Lees meer over de kanttekeningen en context bij ranking op de website van de VSNU, de vereniging van universiteiten.