Understanding Society

Tilburg University is er van overtuigd dat zij kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door het ontwikkelen en overdragen van kennis en het samenbrengen van mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties.

Biomedical & Health Sciences ranking

Ranking Subject Inhoud 2015 2016 2017
CWTS Leiden Ranking Biomedical & Health Sciences De CWTS Leiden Ranking meet wetenschappelijke impact aan de hand van citatiescore en samenwerking. Het is gebaseerd op publicatiegegevens uit de Thomson Reuters’ Web of Science database en kijkt naar artikelen en reviews; andere publicatiesoorten worden niet meegenomen. Een universiteit moet minsten 500 keer per jaar publiceren om te worden geselecteerd. Daarbij tellen alleen artikelen uit Engelstalige tijdschriften mee en zijn specifieke tijdschriften buiten beschouwing gelaten. 144 269 186
Shanghai (ARWU) Public Health De Academic Ranking of World Universities (ARWU) focust op wetenschappelijke topartikelen van universiteiten, Nobelprijzen en de hoeveelheid publicaties in de invloedrijke wetenschappelijke tijdschriften Nature en Science. Deze mondiale Top 500 wordt jaarlijks gepubliceerd door de Shanghai Jiao Tong University. n.v.t. n.v.t. 401-500