com.gxwebmanager.gxpublic.digitalassetmanager.domain.AltTextImpl@ebf42bc6

Understanding Society

Tilburg University is er van overtuigd dat zij kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door het ontwikkelen en overdragen van kennis en het samenbrengen van mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties.

Ranking Economics & Econometrics

#6 in Europa - Times Higher Education (THE) 2019 rankings by subject

#28 in de wereld en #6 in Europa in het vakgebied Economics & Business

Het Britse tijdschrift Times Higher Education vergelijkt universiteiten voor de aspecten onderwijs (onder meer internationale reputatie en student/staf-ratio), onderzoek (onder meer internationale reputatie en onderzoekinkomsten per wetenschapper), citaties, inkomen uit de private sector en internationale oriëntatie.

Meer informatie over de THE ranking.

#4 in Europa - US News Best Global Universities Ranking 2018

#18 in de wereld en #4 in Europa in het vagebied Economics & Business

Deze ranking brengt de beste 200 universiteiten binnen het vakgebied in beeld. Het kijkt daarbij onder meer naar de internationale en regionale research reputatie, aantal publicaties, aantal prestigieuze publicaties en internationale samenwerking.

Meer informatie over de US News ranking.

#10 in Europa - Shanghai Global Ranking of Academic Subjects 2018

#38 in de wereld en #10 in Europa in het vakgebied Economics

De Shanghai Global Ranking of Academic Subjects focust op de hoeveelheid publicaties en citaties in top tijdschriften.

Meer informatie over de Shanghai ranking.

#12 in Europa - QS World University Rankings by Subject 2018

#48 in de wereld en #12 in Europa in het vakgebied Economics & Econometrics

Deze jaarlijkse ranking richt zich op vier resultaatgebieden: wetenschappelijke reputatie, werkgeversreputatie, citaties per medewerker en H-index.

Meer informatie over de QS ranking.

Meer informatie over onze programma’s in het vakgebied Economics & Econometrics