Universiteitsbibliotheek

Een collectie met meer dan 800.000 boeken, tijdschriften, afbeeldingen, oude drukken en handschriften. Samen met een omvangrijke digitale collectie van e-books en e-journals, levert dit een schat aan wetenschappelijke informatie.

Jurisprudentie universiteitsbibliotheek

  • Kluwer Navigator: portaal met juridische databanken voor Nederlands recht, bevat wetteksten, wetscommentaren, jurisprudentie, juridische literatuur en literatuurverwijzingen.
  • Rechtspraak.nl: website van de rechterlijke organisatie in Nederland met algemene informatie over recht en jurisprudentie.
  • Legal Intelligence: portaal voor Nederlandse en Europese en wetgeving, jurisprudentie, officiële publicaties, verdragsteksten en juridische en fiscale literatuur uit zowel publiek toegankelijke bronnen als die van Kluwer.
  • EURlex: portaal van de Europese Unie voor het vinden van wetgeving, jurisprudentie en officiële publicaties.
  • HUDOC: database met uitspraken en beslissingen van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens, en het Comité van Ministers.