Universiteitsbibliotheek

Een collectie met meer dan 800.000 boeken, tijdschriften, afbeeldingen, oude drukken en handschriften. Samen met een omvangrijke digitale collectie van e-books en e-journals, levert dit een schat aan wetenschappelijke informatie.

Tilburg University Research Portal universiteitsbibliotheek voor bezoekers

De Tilburg University Research Portal is dé plek waar informatie over het onderzoek van Tilburg University en de wetenschappelijke publicaties die uit het onderzoek voort komen, bij elkaar gebracht worden. Het toont de breedte en diversiteit van het werk van de Tilburgse onderzoekers.

De Tilburg Research Portal vervangt de Tilburg University Repository. Alle publicaties die voorheen in de repository zichtbaar waren, zijn nu onderdeel van de Research Portal. De Research Portal biedt echter veel meer! Naast de publicaties vindt u er informatie over de Tilburgse onderzoekers, research units, activiteiten en projecten.

Onderdelen Tilburg University Research Portal

De Research Portal bestaat uit zeven onderdelen. Elk onderdeel is doorzoekbaar.

Home

De startpagina van de Research Portal geeft een overzicht van de laatste publicaties en activiteiten van de Tilburg University-onderzoekers en de meest recente projecten.

Researchers

Onderzoekers zijn te vinden via de tab 'Researchers'. In de lijst zijn niet alleen de namen van de huidige Tilburg University onderzoekers te vinden, maar ook van de onderzoekers die geen dienstverband meer hebben bij onze universiteit. Ook kan gezocht worden naar onderzoekers van een bepaald organisatieonderdeel zoals een departement.

Research units

Het onderdeel 'Research units' geeft een overzicht van de faculteiten en de onderliggende organisatieonderdelen (zoals departementen en onderzoeksgroepen). Oude organisatieonderdelen zijn mogelijk vindbaar. Waar mogelijk zijn van elke organisatieonderdeel de meeste recente activiteiten, projecten en publicaties te zien. Er is ook een overzicht van de onderzoekers die een werkrelatie met dat onderdeel hebben of hadden.

Activities

Naast het schrijven van publicaties is er werk dat niet direct resulteert in publicaties maar dat wel gezien kan worden in het kader van valorisatie of exposure. Dit werk wordt zichtbaar gemaakt binnen het onderdeel 'Activities'. Denk hierbij aan deelname aan conferenties, het geven van lezingen, het werk als editor of reviewer en ontvangen prijzen.

Publications

De publicaties van de Tilburg University onderzoekers vormen het grootste onderdeel van de Research Portal. Waar mogelijk is de digitale versie van een publicatie beschikbaar. Het hele bestand met publicaties is op verschillende manieren doorzoekbaar. De publicaties in de Research Portal zijn voor de hele wereld zichtbaar, de digitale versie alleen als hiervoor toestemming gegeven is.

Er is een aparte webpagina Publicaties in de Tilburg University Research Portal met uitleg over de beschikbaarheid en zichtbaarbheid van publicaties en over verschillende zoekopties.

Projects

Het gedeelte 'Projects' moet ruim gezien worden. Het bevat de onderzoeksprojecten die aan Tilburg University plaatsvinden en vonden, maar ook specifieke aandachtsgebieden van onderzoeksgroepen. De informatie omvat een overzicht van de betrokken onderzoekers, de publicaties die binnen een project geschreven zijn en de looptijd van een project.

About the portal

Een korte beschrijving van de Tilburg University Research Portal met een verwijzing naar de informatie op deze webpagina.


Relatie met (de publicatielijsten in) Experts & Expertise

Experts & Expertise geeft informatie over de onderzoekers die verbonden zijn aan onze universiteit en richt zich met name op mensen en media buiten Tilburg University.

Elke onderzoeker heeft een eigen Experts & Expertise pagina met de mogelijkheid om hier een link op te nemen naar zijn of haar publicatielijst. Deze lijst wordt gegenereerd vanuit de Tilburg University Research Portal, en wordt ook gepresenteerd in de Portal-omgeving. In principe staan in deze lijst alleen titels die binnen het dienstverband van Tilburg University zijn geschreven, tenzij ook publicaties van voor die tijd zijn ingevoerd in Pure.

Publicaties

Het grootste onderdeel van de Research Portal vormen de publicaties van de Tilburg University-onderzoekers. Waar mogelijk is de digitale versie van een publicatie beschikbaar. Het hele bestand is op verschillende manieren doorzoekbaar. De publicaties in de Research Portal zijn voor de hele wereld zichtbaar, de digitale versie alleen als hier toestemming voor is gegeven.

Zoeken naar publicaties

 • Na het aanklikken van het onderdeel Publications, ziet u meteen de tien meest recente publicaties in de Research Portal. Dit is ook de plek waar u een zoekactie naar publicaties start. De standaardsortering van de publicaties is op publicatiejaar.
 • De Research Portal biedt bij het zoeken naar publicaties een aantal nieuwe zoekopties:
  • Zoeken op publicaties van een specifieke ‘organisational unit’
  • Zoeken op ‘publication category’
  • Zoeken op ‘peer reviewed’ of op ‘non-peer reviewed’ publicaties
Het verkleinen van een zoekactie op jaar en taal is natuurlijk ook mogelijk.
 • Bij elke publicatie vindt u onder de naam van de Tilburg University auteur(s) zijn of haar organisational unit. In de regel is dit het departement waaraan de onderzoeker verbonden is.
 • Een zoekactie vindt niet alleen plaats binnen de titelgegevens van een publicatie, maar ook binnen de fulltext als die beschikbaar is in de Research Portal.
 • U hebt verschillende opties om uw zoekresultaten te sorteren: op publicatiejaar, op titel en op type publicatie (op- of aflopend). De standaardvolgorde bij publicatietype is: article – book/film/article review – chapter – book – conference contribution – book editing - report – inaugural speech – discussion paper – doctoral thesis – case note.