University library

"The only thing you absolutely need to know is the location of the library"

- Albert Einstein - 

Onderzoekondersteuning universiteitsbibliotheek

Library and IT Services (LIS) biedt onderzoeksgroepen en individuele onderzoekers services ter ondersteuning van hun onderzoek. De afdeling LIS Research Support is hiervoor het aanspreekpunt.

Services voor onderzoek

  • Selectie, aanschaf en beschikbaar stellen van wetenschappelijke boeken, tijdschriften en wetenschappelijke databases. Centraal startpunt voor het zoeken is de catalogus (WorldCat Discovery).
  • Pure, het universiteitsbrede systeem om wetenschappelijke publicaties te registreren.
  • Tilburg University Research Portal, informatie over het onderzoek van Tilburg University en toegang tot de wetenschappelijke publicaties zelf.
  • Informatie en advies over auteursrecht en publiceren in Open Access.
  • Opslag van onderzoeksdata in Dataverse en advies over opslag en beheer van onderzoeksdata, bijvoorbeeld via datamanagementplannen.
  • Ondersteuning bij het gebruik van referentiemanager Endnote.
  • Workshops en bijeenkomsten voor onderzoekers.
  • Blog over onderzoeksdata, intellectueel eigendomsrecht, Open Access en altmetrics.

De afdeling participeert in nationale en internationale projecten op het gebied van open data zoals:

Voor onderzoekers van Tilburg University is meer informatie over deze services beschikbaar op het universitaire intranet.

Contact Research Support

Neem voor meer informatie contact op met het hoofd Research Support.