University library

"The only thing you absolutely need to know is the location of the library"

- Albert Einstein - 

Studenten Adviesraad Library and IT Services

Via SALIS, de Studenten Adviesraad Library and IT Services, kan je gevraagd en ongevraagd advies geven over belangrijke algemene ontwikkelingen op het gebied van IT en wetenschappelijke informatievoorziening. SALIS is ingesteld door het http://www.tilburguniversity.edu en bestaat geheel uit medestudenten.

Leden SALIS
Vergaderingen
Contact