University library

"The only thing you absolutely need to know is the location of the library"

- Albert Einstein - 

Afstudeerscriptie publiceren universiteitsbibliotheek voor studenten

Studenten van de universiteit publiceren hun afstudeerscriptie in WorldCat Discovery. Per faculteit zijn er procedures vastgelegd voor het aanleveren van de digitale versie van de scriptie aan de bibliotheek.

Richtlijnen voor opname van je scriptie in de Scriptie-database

Aanvullende informatie per faculteit

Catholic Theology
Economics and Management
Humanities
Law
Social and Behavioral Sciences