University library

"The only thing you absolutely need to know is the location of the library"

- Albert Einstein - 

Open Access (OA) publiceren

Open Access

Wat is Open Access
Definities
Voordelen van Open Access
Nadelen van Open Access

Beleid

Tilburg University
Nederlandse regering
Onderzoeksfinanciers

Er zijn twee opties om Open Access te publiceren: in een volledig Open Access-tijdschrift of in een hybride tijdschrift. Publiceren via de platforms van uitgevers wordt de gouden route naar Open Access genoemd.

Publiceren

Publiceren in een volledig Open Access-tijdschrift
Publiceren in een hybride tijdschrift
Overzichten van volledig Open Access-tijdschriften

OA via Research Portal

Open Access-archiveren in een repository
Open Access-archiveringsbeleid van onderzoeksfinanciers
Een postprint uploaden
Een uitgeversversie uploaden
Ondersteuning en vragen

Uitgeversovereenkomsten

Onderhandelingen
Voorwaarden voor korting
Overzicht van uitgevers met een open access deal