Students walking in the Koopmans building

Academic Services

De divisie van Academic Services is onderverdeeld in vier units: Onderwijs, Onderzoek, Impact en Strategic Projects.

De divisie Academic Services is verantwoordelijk voor:

  • de formulering en uitvoering van het onderzoeks-, onderwijs- en impactbeleid;
  • de kwaliteitszorg onderwijs en onderzoek;
  • de organisatorische en administratieve ondersteuning van opleidingen, graduate schools en onderzoeksprogramma’s;
  • het begeleiden van studenten en PhD-onderzoekers alsmede, de ondersteuning van onderzoek;
  • de ondersteuning van docenten en onderzoekers bij de realisatie van de doelstellingen op terreinen als onderwijsinnovatie;
  • de acquisitie van onderzoeksmiddelen en het valoriseren van onderzoeksresultaten.

Organisatie

De divisie van Academic Services is onderverdeeld in vier units: Onderwijs, Onderzoek, Impact en Strategic Projects. De divisie kent daarnaast de afdeling Policy Staff. De directeur wordt op de gebieden management support, HR en financiën ondersteund.

Onderwijs

Onderzoek

Impact

Strategic Projects

 Zie het organogram

Managementteam en secretariaat

Het managementteam bestaat uit de directeur, de adjunct directeur Onderwijs en de managers Onderzoek en Impact.