Students walking in the Koopmans building

Divisie Facility Services

Facility Services levert diensten op het terrein van vastgoed, campusontwikkeling, sportvoorzieningen, veiligheid, arbo- en milieu, inkoop- en contractmanagement, congressen en evenementen, documentbeheer, post en logistiek en managementondersteuning. Daardoor hebben studenten, medewerkers en bezoekers een werk- en leeromgeving van een kwalitatief hoog niveau, die hen optimaal in staat stelt om hun ambities waar te maken in leren, doceren, onderzoeken en het maatschappelijk inzetbaar maken van kennis.

Facility Services zorgt op de campus van TilburgU o.a. voor het vastgoedbeheer, campusontwikkeling, sportvoorzieningen, studentenhuisvesting, documentmanagement, campuslogistiek, managementondersteuning van de eenheden, BHV, crisismanagement, ARBO & milieuzorg, inkoop- en contractbeheer, de regie op schoonmaak, terreinonderhoud, beveiligingsdiensten en de horeca. 

De divisie werkt met 200 eigen medewerkers en ongeveer 300 externe medewerkers en onder regie. Denk hierbij aan sportdocenten, trainers, schoonmaak, horeca en projectondersteuning. 

Hoe is Facility Services georganiseerd?

De divisie Facility Services bestaat uit zes afdelingen

Real Estate Management (REM)

Deze afdeling houdt zich bezig met vastgoed. Hier vallen o.a. onder vastgoedplanning, campusontwikkeling, verhuur en ruimtenormering,  gebouw onderhoud, energiebeheer en servicediensten, nieuwbouw en renovatieprojecten, Facility Servicedesk en Conference & Event Support.

Facilties  & Hospitality (F&H)

F&H levert diensten op het terrein van beveiliging, postzaken, BHV en sleutelbeheer. Daarnaast is de Facility Servicedesk, Conference and Event Support en  het archief bij deze afdeling ondergebracht. Ook is deze afdeling de contracteigenaar van de Online Printshop (Studio).

Procurement & Contract Management (P&CM)

P&CM zorgt voor uitvoering van het universitaire inkoopbeleid, heeft het contractbeheer over universiteit brede inkoopcontracten en is functioneel beheerder voor het bestelgedeelte van het inkoopportaal.

Policy, Innovation en Development (PID)

PID vormt de beleidsstaf van FS en levert beleidsondersteuning aan de diverse afdelingen van FS, en participeert in universiteit brede projecten en programma’s.

University Services & Schools Management Support (US&S MS)

US&S MS coördineert de managementondersteuning op de universiteit door het leveren van ondersteuning op het gebied van opleiding, kennisdeling, uniformering en HR-zaken.

Sports Center

Het Sports Center levert een breed sportaanbod, uitgebreide accommodatie, dichtbij de campus, ruime openingstijden en veel gezelligheid.

Contact

De Facility Service Desk is het centrale meldpunt waar je terecht kunt voor vragen, verzoeken, meldingen en bestellingen met betrekking tot de facilitaire zaken

Locatie Tias building, kamer T315
E-mail  facilityservicedesk@tilburguniversity.edu
Telefoon  (013 – 466) 3700
Openingstijden Maandag - vrijdag  08.00 - 16.30 uur (telefonisch bereikbaar)