Divisie Finance & Control

Divisie Finance & Control

De missie van Finance & Control is om binnen het gekozen besturingsconcept en met oog voor externe ontwikkelingen, kansen, risico’s en relevante wet- en regelgeving door middel van de financiële bedrijfsvoering het College van Bestuur, de decanen, het management en de medewerkers te ondersteunen bij het realiseren van de strategische doelstellingen en de primaire activiteiten onderwijs, onderzoek en valorisatie.

Dit door middel van financieel-economische beleidsadviezen, de keuze en inrichting van de financiële systemen en de uitvoering van de financieel-administratieve beheerstaken.

Aandachtsgebieden Finance & control

Aandachtsgebieden van Finance & Control zijn:

 • Externe bekostiging
 • Interne allocatiemodellen Tilburg University en faculteiten
 • Tarievenbeleid onderwijs, onderzoek en instellingstarieven collegegeld
 • 1-oktobertelling en marktaandelen studentenaantallen
 • Landelijke en internationale rankings
 • Financiële planning & controlcyclus (TMP, begroting, management rapportages, jaarrekening) universiteit, faculteiten en divisies
 • Risicomanagement
 • Financiële administratie
 • Tijdschrijven
 • Financiële projectbegrotingen en verantwoordingen
 • Accountantsverklaringen
 • Treasury
 • BTW en VPB
 • Betalingsverkeer
 • Financieringsvraagstukken.

Hoe is de divisie Finance & Control georganiseerd?

De divisie kent een platte organisatiestructuur bestaande uit stafafdeling F&C, Service Center Finance en compacte F&C teams per faculteit en divisie voor de P&C-cyclus en de projectadministratie binnen de beheerseenheden.