Divisie Human Resources

Divisie Human Resources

Human Resources levert een belangrijke bijdrage door het management in de lijn te ondersteunen bij het voeren van goed personeelsmanagement.

De basis hiervoor is een stevige en door CvB en decanen gedeelde strategische HR-agenda. De primaire taak van de divisie HR is om de organisatie te ondersteunen bij de uitvoering en verdere ontwikkeling van deze strategische agenda. De hoofdprocessen van de divisie HR zijn algemeen personeelsbeleid, organisatieadvisering, advisering over in-, door- en uitstroom en HR-administratie. De administratieve processen worden gebundeld binnen het Service Center HR.

Organisatie

De divisie bestaat uit drie afdelingen:

HR Advice

De verantwoordelijkheid voor HR ligt in de lijn bij de leidinggevende en medewerker. Met passie voor en kennis van de primaire processen onderzoek, onderwijs en valorisatie en bedrijfsvoering draagt de HR-adviseur bij aan het (strategisch) HR-beleid en HR-vraagstukken.

HR Staff

In de staf van HR zijn functies/taken belegd waarvan de expertise niet binnen een facultair team belegd kan worden, omdat het afbreukrisico voor de organisatie te groot is, of omdat dit zou leiden tot inefficiëntie of vermindering van de kwaliteit van dienstverlening. Daarnaast ondersteunt het team het College van Bestuur in HR-vraagstukken, is het verantwoordelijk voor de voorbereiding van het Lokaal Overleg en tevens gesprekspartner van dit overleg, en onderhoudt het de contacten met externe partijen zoals Universiteiten van Nederland, ministeries en collega-universiteiten. De projectleiders met specialistische kennis voor projecten zoals e-HRM en Gender en de opleider worden eveneens ondergebracht in de staf.

HR Service

Binnen HR Services zijn de taken en functies gebundeld van de Payroll Administration, HR-assistenten en functioneel beheerders van HR ICT-systemen. Met deze bundeling is de basis gelegd voor het bereiken van operational excellence: kennisdeling, professionaliseringsoptimalisatie, vermindering van kwetsbaarheid, verhoging van kwaliteit en efficiëntie. Naast het bieden van informatie richt het Service Center zich op alle administratieve en ondersteunende personele processen en is daarmee complementair aan HR Advice.

Contact

Voor vragen kun je contact opnemen met:

E-mail: hrservices@tilburguniversity.edu