Tilburg University Gender and Diversity

Gender & Diversiteit

Tilburg University hecht waarde aan een cultuur van openheid en inclusie. We verenigen mensen van vele nationaliteiten en met diverse achtergronden en omarmen de verscheidenheid aan perspectieven die dit meebrengt.

Er worden een reeks maatregelen genomen om gendergelijkheid en inclusie te bevorderen. We zijn een eind op weg: er is betrokkenheid in de organisatie; vrouwen vervullen topfuncties op besluitvormingsposities; er zijn extra senior posities opengesteld voor vrouwelijke wetenschappers via twee rondes van het Philip Eijlander Diversity Program; de samenstelling van selectiecommissies is meer gemêleerd.

We omarmen diversiteit en stimuleren de onderlinge integratie van groepen medewerkers en studenten. Met diversiteit bedoelen we internationale diversiteit, Nederlands etnische diversiteit en culturele diversiteit. De komende jaren zullen we ons richten op inclusie en het creëren van gelijke kansen voor al onze medewerkers en studenten. We streven ernaar om inclusief te zijn, zodat alle mensen zich thuis voelen in onze universitaire gemeenschap.

We realiseren ons dat nog niet alle doelen zijn bereikt. Zo is er na het niveau van promovendi een daling van het aantal vrouwen bij elke carrièrestap. Dit betekent dat we talent onbenut laten. Het Strategisch Plan 2018-2021 maakt van het gender- en diversiteitsbeleid dan ook een focuspunt. De studenten aan Tilburg University laten meer heterogeniteit zien dan staf. Zij dienen daarom als voorbeeld voor het profiel dat we nastreven: een eerlijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen met verschillende nationaliteiten en achtergronden.

Gender & diversiteit doelen

  • Het implementeren van de Gender & Diversity Roadmap 2018-2021.
  • Alle Schools hebben eigen streefcijfers gesteld en maatwerk plannen ontwikkeld voor gendergelijkheid.
  • De instroom en doorstroom vergroten van vrouwen en mensen met een niet-westerse achtergrond.
  • Het vergroten van (gender) diversiteit op besluitvormingsposities.
  • Transparant en neutraal beloningsbeleid.
  • Het versterken van een inclusieve organisatiecultuur.
TIDE

Versterk je carrière door ervaringen, kennis en contacten uit te wisselen

Lees meer over TIDE
TIDE
Career Strategy

Ondersteuning bij het vormen van je loopbaan

Lees meer over de trainingprogramma's
Nina Kupper on Career Strategy
Philip Eijlander Diversity program

PEDP beoogt uitzonderlijk vrouwelijk talent te scouten.

Lees meer PEDP
Group Model Building