Wil jij je carrière opbouwen bij Tilburg University? Wij heten je van harte welkom!

Onderzoek en onderwijs op hoog niveau

Bekijk onze vacatures

Gender Policy

Tilburg University hecht waarde aan een cultuur van openheid en inclusie. We verenigen mensen van vele nationaliteiten en met diverse achtergronden en omarmen de verschillende perspectieven die dit met zich meebrengt.

Tegelijkertijd realiseren we ons dat de campus nog niet op alle niveaus een gelijke vertegenwoordiging laat zien van vrouwen en diverse groepen. Als we kijken naar de diversiteit van student tot top, dan zien we dat de studentenpopulatie heterogeen is. Topfuncties, zoals de academische rang van hoogleraar, zijn nog vrij homogeen. We zullen ons daarom sterk richten op (gender)diversiteit en het bieden van gelijke kansen voor iedereen. De diversiteit van studenten dient als voorbeeld voor staf.

Er zijn een aantal doelen gesteld:

  • De instroom en doorstroom van gekwalificeerde vrouwen verhogen
  • Het vergroten van (gender)diversiteit in besluitvormingsposities
  • De loonkloof tussen mannen en vrouwen dichten

Philip Eijlander Diversity Program

Dit prestigieuze programma beoogt met het creëren van extra posities op het niveau van universitair docent (ud), universitair hoofddocent (uhd) en hoogleraar (hgl) niveau, een inhaalslag te maken voor vrouwen in hogere wetenschappelijke functies. Er wordt zowel intern als extern, alsook nationaal en internationaal geworven naar gekwalificeerde kandidaten. 

Lees meer over het Philip Eijlander Diversity Program

TIDE

Versterk je carrière door ervaringen, kennis en contacten uit te wisselen

Lees meer over TIDE
TIDE
Career Strategy

Ondersteuning bij het vormen van je loopbaan

Lees meer over de trainingprogramma's
Nina Kupper on Career Strategy
Group Model Building

Bevorder diversiteit binnen teams volgens de methode  Group Model Building

Lees meer over deze methode
Group Model Building

Gender Unlimited Festival

Tilburg University viert Internationale Vrouwendag met studenten, staf en bestuurders. Het doel van het festival is om thema’s rondom gender & diversiteit onder de aandacht te brengen.

2018 – Connecting to Diversity
2017 – Quality Includes Diversity

Klachtenregeling Ongewenst Gedrag

Tilburg University wil ongewenst gedrag (inclusief seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie) elimineren. Daarom, heeft het College van Bestuur een gedragscode opgesteld en vertrouwenspersonen aangesteld, wiens taak het is om persoonlijke begeleiding te bieden aan hen, die geconfronteerd zijn met ongewenst gedrag. Tilburg University’s 3 vertrouwenspersonen, zijn beschikbaar om een ieder te helpen, die ongewenst gedrag heeft meegemaakt.

Lees meer over ongewenst gedrag