Tilburg University Gender and Diversity

Career Strategy Program

Tilburg University ondersteunt wetenschappers bij het ontwikkelen van hun carrière. Het Career Strategy Program biedt individuele coaching, grow your career sessies en gezamenlijke trainingsdagen voor vrouwelijke senior onderzoekers, universiteir docenten (UD) en universitair hoofddocenten (UHD). Ook de fellows van het Philip Eijlander Diversity Program en van de Westerdijk Talent Impuls nemen deel aan het programma.

Katrijn van Deun, Nina Kupper en Floortje Mols ontvingen een NWO Aspasia-beurs, waarvan een deel wordt besteed aan deze training.

Het programma wordt goed ontvangen. Hier zijn enkele citaten van trainees:

"Verbetert essentiële competenties van academici".

"De trainer laat me zien hoe ik mijn sterke punten kan inzetten.”

"Ik heb persoonlijk veel baat bij de coaching, zowel wat betreft het proces als het resultaat.”

"Nieuwe ideeën over hoe om te gaan met lastige vereisten en verwachtingen".

"Het werkt heel goed voor je carrière en je leven."

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ilja Hijink, beleidsmaker gender & diversiteit, via i.a.hijink@tilburguniversity.edu.