Equal pay

Gelijke beloning

De loonkloof tussen mannen en vrouwen is wereldwijd een hardnekkig verschijnsel. Tilburg University heeft namens het College van Bestuur onderzoek uitgevoerd door de beloningsverschillen te meten en de oorzaken te inventariseren (Van Engen, 2018).

Samen met experts van het College voor de Rechten van de Mens en van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) ontwikkelen we beleid voor transparante en neutrale beloningsprocedures. Het doel is om het salarisverschil tussen mannen en vrouwen op te heffen.