TIDE - Meeting Recognition and Rewards

TIDE, Tilburg University Network for Inclusion, Diversity & Equality

Tilburg University neemt een reeks maatregelen om te komen tot een evenwichtiger samenstelling van staf. Een bijzonder bottom-up initiatief om dit proces te versterken is TIDE, het Tilburg University Network for Inclusion, Diversity & Equality. Het College van Bestuur heeft het netwerk op feestelijke wijze gelanceerd.

TIDE biedt wetenschappelijke en ondersteunende staf de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en kennis, ervaring en contacten uit te wisselen. Het netwerk beoogt een positieve invloed uit te oefenen op het beleid en de dagelijkse gang van zaken rondom gelijkheid, diversiteit en inclusie. In het bijzonder streeft TIDE naar een inclusieve organisatiecultuur. Dit doen we door het organiseren van TIDE bijeenkomsten waarin het inhoudelijke deel wordt vervolgd met een informele lunch.

Welke rollen wil het netwerk vervullen?

  • Een plek bieden waar staf, bestuurders en experts op een open en constructieve manier thema’s bespreken die bijdragen aan een inclusieve organisatiecultuur.
  • Een zichtbaar en toegankelijk platform waar staf terecht kan met vragen en suggesties.
  • Een signaleringsfunctie die als input dient voor nieuw beleid.

Voor wie?

We nodigen zowel wetenschappelijk als ondersteunend personeel uit, want we hebben change-agents vanuit zowel de Schools als de Divisies nodig om een cultuurveranderingen naar (gender)gelijkheid, diversiteit en inclusie teweeg te brengen.

Lid worden

Word lid van het TIDE Netwerk en ontvang uitnodigingen voor de jaarlijkse 3 à 4 netwerkbijeenkomsten.