TIDE Network

TIDE, Tilburg University Network for Inclusion, Diversity & Equality

Tilburg University neemt een reeks maatregelen om te komen tot een evenwichtiger samenstelling van staf. Een bijzonder bottom-up initiatief om dit proces te versterken is TIDE, het Tilburg University Network for Inclusion, Diversity & Equality. Het College van Bestuur heeft het netwerk op feestelijke wijze gelanceerd.

TIDE biedt wetenschappelijke en ondersteunende staf de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en kennis, ervaring en contacten uit te wisselen. Het netwerk beoogt een positieve invloed uit te oefenen op het beleid en de dagelijkse gang van zaken rondom gelijkheid, diversiteit en inclusie. In het bijzonder streeft TIDE naar een inclusieve organisatiecultuur. Dit doen we door het organiseren van bijeenkomsten waarin we thema's behandelen die te maken hebben met internationalisering, carrièrestadia, zelfvertrouwen, mentoring, conflicthantering, prioritering, zichtbaarheid, balans tussen werk en privéleven, strategisch denken, enz. Het substantiële deel wordt vervolgd met een informele lunch.

Welke rollen wil het netwerk vervullen?

  • Een plaats om succesvolle strategieën, expertise en ervaringen uit te wisselen.
  • Een zichtbaar en toegankelijk platform waar staf terecht kan met vragen en suggesties.
  • Een signaleringsfunctie die als input dient voor nieuw beleid.

Voor wie?

We nodigen zowel wetenschappelijk als ondersteunend personeel uit, want we hebben change-agents vanuit zowel de Schools als de Divisies nodig om een cultuurveranderingen naar (gender)gelijkheid, diversiteit en inclusie teweeg te brengen. Ook collega's met een diverse culturele en/of etnische achtergrond en collega's met een lgbt-identiteit zijn van harte welkom.

Lid worden

Word lid van het TIDE Netwerk en ontvang uitnodigingen voor de jaarlijkse 3 à 4 netwerkbijeenkomsten.