Gender & Diversity Tilburg University

Trainingen

Wij bieden een pakket aan trainingen die bijdragen aan faire werving & bevordering en aan het tegengaan van bias en vooroordelen. Naast trainingen die de instroom en doorstroom ten goede komen, zijn er ook trainingen die gericht zijn op het ontwikkelen en behouden van talent.

Cross-cultural Competences and Intercultural Communication

Deze training ontwikkelt gender- en culturele sensitiviteit en stimuleert het herkennen van divers talent. Werken met mensen met verschillende achtergronden vereist specifieke teamkennis en communicatiestijlen. De training vergroot de interculturele competenties en interculturele communicatie vaardigheden van teams.

Mentor programma

Mentoring heeft een positieve invloed op het diversifiëren van een organisatie. Leidinggevenden en senior medewerkers begeleiden medior en junior staf, i.h.b. vrouwen en collega’s met een niet-westerse achtergrond. Middels mentorcontact komen zij tot de overtuiging dat hun mentees de kansen verdienen waar ze voor werken. Dit programma wordt ontwikkeld in samenwerking met Connected Leading.

Career Strategy Program

Tilburg University biedt een coachingstraject op maat aan dat zich richt op loopbaanstrategie, het stellen van doelen, het opbouwen van leiderschapscapaciteit, het vergroten van de zichtbaarheid, netwerken, profileren, genderdynamiek en de balans tussen werk en privé. Door het proces van transformatief en double-loop learning worden de trainees een jaar lang begeleid in het ontwikkelen van vaardigheden en capaciteiten.

Group Model Building

Om de diversiteit binnen teams te stimuleren, hebben stakeholders binnen de Schools een gezamenlijke visie geformuleerd op het vergroten van gendergelijkheid en diversiteit middels de Group Model Building methode. In de eerste sessie worden obstakels in processen die te maken hebben met in-, door- en uitstroom binnen een School in kaart gebracht.

Vervolgens wordt met behulp van stockflow-modellen gezocht naar oplossingen om vooroordelen te voorkomen en gelijke carrièrekansen te bevorderen. In deze vervolgsessie nemen de decaan, directeur, departementshoofden, HR-adviseurs en academici een prominente plaats in. Door deze intensieve samenwerking ontstaat direct draagvlak onder de betrokkenen.

Zie ook de webpagina over instroom & doorstroom