Wil jij je carrière opbouwen bij Tilburg University? Wij heten je van harte welkom!

Promovendi Tilburg University

Wil je als promovendus drie à vier jaar besteden aan het uitbreiden van je onderzoeksvaardigheden en schrijven van je proefschrift? Tilburg University heeft diverse mogelijkheden voor promovendi. Je kunt als werknemer van de universiteit aan de slag of als externe promovendus buiten de universiteit werken met een promotor van Tilburg University. Ook kun je aan de slag met een beurs of een duale aanstelling. Bij zo’n aanstelling werk je deels voor de universiteit en deels voor een andere partij, bijvoorbeeld bij de overheid of in het bedrijfsleven.

Graduate Schools

De Research Masters en de trajecten voor promovendi zijn ondergebracht bij de Graduate Schools. Op deze manier is onderwijs en onderzoek nauw verbonden. Neem contact op met de Graduate School van jouw keuze voor meer informatie.

TiPP

Tilburg PhD Platform (TiPP) is het overlegorgaan voor promovendi van vijf faculteiten van Tilburg University. TiPP behartigt de belangen van de promovendi en praat mee in het landelijke Promovendi Netwerk Nederland.

Na het promoveren

Aangezien je promoveert met een tijdelijke aanstelling is het goed om een jaar voor het afronden van je promotie te kijken naar de toekomst. Wat wil je erna gaan doen? Tilburg University biedt een speciale loopbaanbegeleiding voor promovendi: Career Counseling voor PhD’s. Bovendien biedt iedere faculteit eigen mogelijkheden voor training en cursussen. Promovendi van Tilburg University vervolgen hun carrière op diverse plekken: in het bedrijfsleven, als wetenschapper bij internationale topuniversiteiten of binnen de muren van onze eigen universiteit of verbonden onderzoeksinstituten.

Research Masters en meningen

Interessante links naar hoe anderen promoveren in Nederland ervaren en mogelijke Research Masters.