Tilburg University logo statue

Meer informatie

Je password is van toepassing als authenticatiemiddel bij de toegang tot een computerwerkplek op de campus, je mailbox en je homedirectory (buiten de campus)

Eén username & één password voor medewerkers

Je hebt met één username/password combinatie toegang tot een groot aantal digitale services van de universiteit. De enige plaats waar je het password kan wijzigen is de nieuwe Selfservice universiteitsaccount. Via de selfservice kan je ook je password-herstel opties instellen. Mocht je het pasword vergeten dan ben je altijd in staat om het password opnieuw in te stellen.

Password vergeten?

Ben je het password vergeten dan kan je een password-mail aanvragen. Deze mail bevat een beveiligde link met een unieke sleutel waarmee je eenvoudig, online je password opnieuw kan instellen. Standaard wordt de password-mail naar je mailadres van de universiteit gestuurd.

Maar de kans is groot dat je in zo'n geval geen toegang meer hebt tot je mailbox. Daarom kan je via de password-herstel service voortaan (vooraf) twee opties instellen, zodat je zo'n geval toch in staat bent online je password in te stellen.

Heb je geen toegang meer tot je mailbox en de password-herstel service (nog) nog niet geactiveerd dan kan je als student en medewerker van de diensten op vertoon van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of Tilburg University kaart) je password opnieuw instellen bij de LIS Service Desk in de bibliotheek. Medewerkers van faculteiten, hieraan gelieerde instituten en TiasNimbas kunnen hiervoor terecht bij hun eigen helpdesk.

Password-herstel service

In de password-herstel service kan je de volgende twee opties instellen:

  1. Je kan een extra mailadres (van een externe provider) toevoegen aan je universiteitsaccount. Als je een password-mail aanvraagt, zal deze mail ook naar dit adres worden verzonden. Mocht je geen toegang meer hebben tot je mailbox van de universiteit dan heb je altijd een alternatief achter de hand en kan je met behulp van de beveiligde link je password opnieuw instellen.
  2. Je kan twee geheime vragen en antwoorden opgeven, waarmee je jezelf kan authenticeren. Deze vragen mag je zelf bedenken. Heb je beide vragen correct beantwoord dan kan je het password opnieuw instellen.

Een overzicht opvragen van de instellingen van je universiteits account

Om het beheer van je account inzichtelijk te maken, kan je een webpagina opvragen met een statusoverzicht van je instellingen. Via dit overzicht kan je ook een aantal instellingen zelf wijzigen. Het overzicht toont o.a.:

  • op welke datum je password is ingesteld,
  • welke opties van de password-herstel service zijn ingesteld,
  • van welke mailserver je gebruik maakt.

Om het overzicht te bekijken, moet je jezelf wel kunnen authenticeren met je username en password.