Kast met ordners, foto Viktor Talashuk

Beleid en procedures AVG

De Strategy Data Protection zet de hoofdlijnen omtrent ambitieniveau, risicomanagement, organisatiestructuur, verantwoordelijkheden, middelen en toezicht.

Beleid en procedures AVG

Open Beleid Privacy & Bescherming Persoonsgegevens configuratie-instellingen

De Strategy Data Protection zet de hoofdlijnen omtrent ambitieniveau, risicomanagement, organisatiestructuur, verantwoordelijkheden, middelen en toezicht.

Beleid Privacy & Bescherming Persoonsgegevens

Het Beleid Privacy & Bescherming Persoonsgegevens waarborgt de kwaliteit van de verwerking van persoonsgegevens en zorgt voor een goede balans tussen privacy, veiligheid en functionaliteit.

Doelstellingen van dit beleid zijn concreet de volgende:

  1. Het vastleggen van uitgangspunten voor de verwerking van persoonsgegevens en het bieden van een kader om verwerkingen van persoonsgegevens te toetsen aan een vastgestelde 'best practices' of norm.
  2. Transparant zijn over wat Tilburg University doet met persoonsgegevens.
  3. Het vastleggen van procedures omtrent de verwerking van persoonsgegevens.
  4. Het beleggen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in de organisatie.
  5. Voldoen aan Europese en Nederlandse wet- en regelgeving.

Er is een belangrijke relatie en gedeeltelijke overlap met het aanpalende beleidsterrein informatiemanagement en informatiebeveiliging. Het beleid sluit aan op de Fair Information principles uit de AVG.

Voor nadere informatie, zie het document Beleid Privacy en Bescherming Persoonsgegevens.

Naast het hoofdbeleid is er aanvullend specifiek themabeleid vastgesteld:

Procedures en modellen

 
Verwerkingsregister Formulier Procedure Toelichting
Verwerkingsregister Onderzoek Formulier Procedure  
Incidentele verstrekking Formulier Procedure Toelichting
DPIA Model *  
Verwerkers-
overeenkomst
Model Procedure *
Samenwerkings-overeenkomst Model Procedure Toelichting

Onderzoeks-
overeenkomst

Model Procedure Toelichting
Inzageverzoek Formulier * Toelichting
Rectificatieverzoek Formulier   Toelichting
Verwijderverzoek Formulier   Toelichting
Beperkingverzoek Formulier   Toelichting
Overdrachtverzoek Formulier   Toelichting
Bezwaar Formulier   Toelichting
Datalek Intake Procedure Toelichting

* In ontwikkeling