Boomplantdag

Academische Werkplaats Brede Welvaart in Bedrijf

Steeds meer ogen zijn op de regio gericht. Want de toenemende stapeling van maatschappelijke opgaven op het vlak van de energietransitie, circulaire economie, woningbouw, zorg en arbeidsmarkt moet vooral op regionale schaal worden opgelost. Maar hoe? En op welke wijze dragen gekozen oplossingen bij aan brede welvaartsgroei en aan het welzijn en welbevinden van mensen? Om deze vragen te beantwoorden hebben Tilburg University en Het PON & Telos hun krachten gebundeld in een Academische Werkplaats.

De werkplaats zal onderzoek initiëren, thematische bijeenkomsten organiseren en kennisnetwerken faciliteren. Op regelmatige basis worden de resultaten van de werkplaats gecommuniceerd en zullen er activiteiten plaatsvinden die voor een breder publiek interessant zijn. In de werkplaats spelen daarnaast science practitioners (professionals die deels werken in de deelnemende instellingen en deels binnen de universiteit) een centrale rol. Zij vormen de verbindende schakel tussen wetenschap en praktijk.

Online lancering plaats van de Academische Werkplaats Brede welvaart in de regio

Samenwerken

Ben jij benieuwd naar wat de Academische Werkplaats voor jou kan betekenen? Of wat jij voor de Academische Werkplaats kunt betekenen? Schroom niet om contact met ons op te nemen, ongeacht wat je achtergrond of expertise is.

Academische Trekkers