woman with camera

Oproep tot het indienen van papers: ENGAGE.EU conferentie voor beginnende onderzoekers en jonge wetenschappers in Sofia, Bulgarije

Published: 13 april 2022 Laatst bijgewerkt: 09 mei 2022

Deadline voor het indienen van papers is uitgesteld naar vrijdag 13 mei!
Ben jij een junior onderzoeker en geïnteresseerd in het delen van je werk met internationale collega's? Op 23 en 24 juni organiseert de Universiteit voor Nationale en Wereldeconomie in Sofia, Bulgarije, de eerste ENGAGE.EU-conferentie.

Het belangrijkste doel van de conferentie is om beginnende onderzoekers en jonge wetenschappers die verbonden zijn aan ENGAGE.EU partnerinstellingen - bv. junior faculteitsleden, postdocs en promovendi - samen te brengen. Er wordt naar gestreefd om de communicatie en toekomstige samenwerking tussen vertegenwoordigers van de doelgroepen van alle partneruniversiteiten te bevorderen. De deelnemers krijgen de gelegenheid elkaar persoonlijk of online te ontmoeten en hun lopende of afgeronde onderzoekswerkzaamheden te presenteren op een internationaal forum waaraan vooral collega's deelnemen. Er zijn geen beperkingen wat betreft het soort onderzoekswerk dat kan worden gepresenteerd, met inbegrip van conceptuele, empirische of stellingname papers. Na de conferentie zullen de definitieve versies van de ingediende papers worden gepubliceerd in Conference Proceedings of andere mogelijke kanalen.

Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname van deelnemers die bij de ENGAGE.EU-partners zijn aangesloten (leden van de faculteit of studenten). Voor een beperkt aantal deelnemers is er financiering beschikbaar voor reis- en verblijfskosten na succesvolle aanmelding. Koffie/thee, lunchbuffet en diner worden verzorgd door UNWE.

Geïnteresseerd?

Bezoek de ENGAGE.EU website voor meer informatie of ga direct naar de Call for papers (deadline is uitgesteld naar vrijdag 13 mei).

conference engage.eu Sofia