Rowing, collobartion at its finest

Samenwerken aan wetenschap die er toe doet

Bijzondere leerstoelen

Een organisatie van buiten Tilburg University kan uit ideëel oogpunt een leerstoel aanvragen voor een aandachtsgebied dat bij de universiteit ontbreekt. Indien het thema als een verrijking voor het palet van de universiteit wordt gezien en er genoeg belangstelling voor het onderwijs op dit gebied te verwachten is, kan hiervoor een leerstoel worden gevestigd binnen een faculteit of instituut van de universiteit. Dat wordt een Bijzondere Leerstoel genoemd.

De hoogleraar die op deze leerstoel wordt benoemd is een bijzonder hoogleraar. Een Bijzondere Leerstoel is gebonden aan een termijn van vijf jaar. Verlenging van de termijn is daarna mogelijk.

Er is een Stichting Bijzondere Leerstoelen (SBL) aan de universiteit verbonden. Deze stichting bereidt de aanvraag voor van de vestiging van een Bijzondere Leerstoel en het voorstel tot benoeming van een bijzonder hoogleraar ten behoeve van het College van Bestuur van de universiteit.

Daarnaast onderhoudt de stichting contacten met de organisaties en de faculteiten inzake de Bijzondere Leerstoelen 'in bedrijf'.

In het geval een externe organisatie zich wil verbinden met reeds bestaand onderzoek en onderwijs aan de universiteit wordt de mogelijkheid geboden om een leerstoel te sponsoren.

Documenten