Rowing, collobartion at its finest

Gesponsorde leerstoelen

Tilburg University hecht groot belang aan de verbinding tussen wetenschap en praktijk. In toenemende mate werken Tilburg University en maatschappelijke instellingen samen op het gebied van onderzoek en onderwijs. Eén van de vormen waarin die samenwerking vorm krijgt, is de gesponsorde leerstoel.

Een instelling die geïnteresseerd is in bepaalde expertise binnen de faculteit of interdisciplinaire onderzoekscentra van de Tilburg University en nauwer betrokken wenst te raken bij onderzoek en onderwijs op dat terrein, kan een leerstoel sponsoren. Dat kan een bestaande leerstoel zijn, maar het is ook mogelijk om in samenspraak met de betreffende faculteit een nieuwe leerstoel te starten. De leerstoelen worden in beginsel bekleed door hoogleraren van de Tilburg University. Het is mogelijk om de naam van de sponsor aan de leerstoel te verbinden.

Een arrangement voor een gesponsorde leerstoel wordt aangegaan voor een periode van vijf jaar. Het minimale sponsorbedrag is €45.000 per jaar. Voor elke gesponsorde leerstoel wordt een Raad van Toezicht van vijf personen geïnstalleerd waarin de sponsor is vertegenwoordigd door twee personen.

Ook is er een mogelijkheid om een bijzondere leerstoel te vestigen. Zo'n leerstoel kan een goed instrument zijn voor een maatschappelijke instelling om vanuit een ideëel oogpunt een bepaald onderzoeks- en onderwijsthema nader te belichten. Uiteraard dient het onderwerp raakvlakken te hebben met de op Tilburg University aanwezige expertise.