windmolen

Programma Brede Welvaart

Onze samenleving heeft te maken met indringende maatschappelijke vraagstukken. Hoe zorgen we ervoor dat we op een sociale en slimme wijze werken aan een samenleving die ook voor de volgende generaties inclusief en duurzaam is? Hoe zorgen we ervoor dat meer mensen op de juiste plek kunnen werken? Hoe zorgen we voor welzijn voor de inwoners zonder over de grenzen van onze planeet te gaan? Via academische werkplaatsen zet Tilburg University haar expertise in om in co-creatie met maatschappelijke partners concreet bij te dragen aan behoud en versterking van brede welvaart, hier en nu in Nederland, maar ook voor mensen buiten Nederland en voor toekomstige generaties.

programma brede welvaart

Interdisciplinaire onderzoeksthema’s

De interdisciplinaire onderzoeksthema’s waar de universiteit zich extra op gaat inzetten de komende jaren zijn de klimaat en energiestransitie, de arbeidsmarkt,  welzijn & gezondheid en ongelijkheid. Brede welvaart fungeert daarbij als thematische leidraad. Bij brede welvaart gaat het niet alleen om economische welvaart, maar gaat het ook om andere aspecten die mensen nu en in de toekomst van waarde vinden, zoals de kwaliteit van natuur en milieu, de staat van het onderwijs, de arbeidsmarkt, de volksgezondheid, armoede en veiligheid. Kortom, het gaat om de welvaart in brede zin. Daarbij is niet alleen de kwaliteit van leven in het hier en nu belangrijk, maar ook de mate waarin deze ten koste gaat van die van latere generaties of van die van mensen elders in de wereld.

Position paper

Het position paper 'Werk maken van brede welvaart. Samen naar een toekomstbestendige wereld' beschrijft de urgentie en de ambities van het programma Brede Welvaart van Tilburg University, de relatie met de Tilburgse geschiedenis en de acht interdisciplinaire initiatieven - veelal academische werkplaatsen - die samen het programma vormen.

 

Download position paper

werk maken van brede welvaart

Academische werkplaatsen

Binnen de universiteit zijn, in samenwerking met externe partners, academische werkplaatsen opgezet om kennis te ontwikkelen die bijdraagt aan oplossingen voor bovenstaande maatschappelijke thema’s. Kenmerkend voor deze academische werkplaatsen is dat er meerjarig, interdisciplinair en vanuit een gezamenlijke ambitie met bedrijven, overheden en andere kennisinstellingen in co-creatie wordt samengewerkt.  

De academische werkplaatsen bouwen voort op het Impact Programma dat liep van 2018-2021 en als doel had het impact-denken en -doen op Tilburg University verder vorm te geven. Lees meer over het Impactprogramma.

Andere initiatieven Programma Brede Welvaart

Naast de academische werkplaatsen leveren andere initiatieven een belangrijke bijdrage aan Programma Brede Welvaart van Tilburg University.

Ontdek meer over de academische werkplaatsen en schrijf je in voor de nieuwsbrief van het Programma Brede welvaart om op de hoogte te blijven.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Lees hier de laatste versie