Tilburg University Society

Duurzaamheid en groei

Op donderdagavond 11 november 2010 kwam de UvT Sociëteit bijeen in het gebouw van Sociëteit De Witte, aan het Plein in Den Haag. Centraal stond het onderwerp 'Duurzaamheid en groei'. De kernvraag luidde: is ons economisch en politiek systeem, gebaseerd op markteconomie en nationale democratieën, in staat tot duurzame groei? Of betekent kiezen voor duurzaam dat we genoegen moeten nemen met een versobering van ons bestaan?

Volgens Dr. Bernard ter Haar, Directeur-Generaal Milieu van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, is verduurzaming zeker mogelijk met de beschikbare stand van de techniek en binnen het huidige economische kader. Maar dat gaat niet vanzelf. Het vereist een actieve overheid op nationaal, internationaal en mondiaal niveau. De overheid moet de economische transitie mogelijk maken die noodzakelijk is voor duurzame ontwikkeling. ‘Niet potverteren’ is daarvan het leidende motto. We hebben er voor gekozen de staatsschuld zelf af te lossen en niet af te wentelen op de komende generaties. We kunnen er dus ook voor kiezen zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het economische beheer van onze planeet, vindt Ter Haar.

http://www.tilburguniversity.edu, hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de Universiteit van Tilburg, sluit zich daar helemaal bij aan. Om milieuproblemen effectief aan te pakken, moet aan drie voorwaarden zijn voldaan: voldoende inkomen, bestuurlijke integriteit en bestuurlijke capaciteit. Over de verantwoordelijkheid van de overheid is Artikel 21 van de grondwet heel duidelijk: ‘De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu’. Gerlagh schat in dat we 2% van het BNP moeten besteden aan schone energie om in 2050 klimaatneutraal te kunnen zijn. Dat is een enorme opgave, maar tijdens de koude oorlog gaven we 3% van het BNP uit aan defensie. De vraag is dus niet of we het kúnnen, maar of we het wíllen!

Downloads

Video-impressie