Tilburg University Society

EVS-atlas in Brusselse schijnwerper

Op dinsdagavond 24 mei 2011 was de UvT-Sociëteit te gast bij Tom de Bruijn, Permanent Vertegenwoordiger van het Koninkrijk der Nederlanden in Brussel. Reden voor het uitstapje naar de Brusselse ambassade was de aankondiging van de volgende editie van de EVS-atlas. Deze atlas met de jongste resultaten van de European Values Study (EVS) wordt op 24 en 25 november 2011 gepresenteerd tijdens een conferentie in Tilburg.

Omdat de opzet van het EVS-onderzoek sinds de zeventiger jaren grotendeels hetzelfde is gebleven, biedt de EVS-Atlas een indrukwekkend overzicht van de ontwikkeling van de waarden van de Europeanen door de jaren heen. 

http://www.tilburguniversity.edu, hoogleraar sociologie (TSB) en projectleider van de European Values Study, gaf  tijdens de UvT-Sociëteit een intrigerend inkijkje in de resultaten van het onderzoek, bijvoorbeeld de relatie tussen de waarden die mensen belangrijk vinden en de mate van welvaart in hun land, het naar elkaar toegroeien van waarden tussen West-, Midden- en Zuid-Europese landen, maar ook het toenemend chauvinisme.

Dr. Ben Knapen, staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, voormalig hoofdredacteur en hoogleraar, schetste tijdens de UvT-Sociëteit  zijn visie op deze ontwikkelingen in Europa. Hij signaleerde dat in het debat over Europa angst voor identiteitsverlies vaak de boventoon voert, terwijl er meestal sprake is van slechts kleine verschillen tussen groepen mensen. Volgens de staatssecretaris leidt de nadruk op de eigen identiteit soms ook tot karikaturen en regelrechte stemmingmakerij tegen mensen met een ander paspoort.

De inleidingen van beide sprekers leidden tot een boeiende discussie met aanwezige Europarlementariërs, topambtenaren van de Europese Commissie, bankiers, bestuurders, ondernemers, vakbondsvoorzitters, wetenschappers en andere gasten van de UvT-Sociëteit. Conform de Chatham House Rules van de UvT-Sociëteit blijft die discussie binnenskamers, maar de prachtige inleidingen van beide sprekers bieden we u hierbij met veel genoegen aan.

Downloads