Tilburg University Society

Europese identiteit

Wat kenmerkt de Europese identiteit en wat doet dat met onze eigenheid in tijden van snelle verandering en schaalvergroting? Dat was het thema van de elfde editie van de UvT Sociëteit. Nu de euro zwaar onder druk staat en er een beroep wordt gedaan op onze solidariteit doemen vragen op als: voelen we ons wel Europees burger en zijn landen in staat om hun lot aan elkaar te verbinden?

Twee begenadigde sprekers gingen in op deze wel zeer actuele kwestie. Prof.dr. Paul Scheffer, Hoogleraar Europese Studies aan Tilburg University, constateerde dat Europa het hart van de nationale politiek heeft bereikt. Er zijn nieuwe attributen nodig zijn om de Europese identiteit gestalte te geven. Daarin moet ook ruimte blijven voor nationale elementen. Guy Verhofstadt, Fractieleider van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE) in het Europees Parlement, voormalig Premier van België en Belgisch Minister van Staat, kenschetst de Europese identiteit als persoonsgebonden en meervoudig. Een meervoudige identiteit is niet bedreigend voor de eigenheid van naties en sluit niemand uit. Voor een Europese identiteit is meer nodig dan een gezamenlijke munt. Verhofstadt bepleit solidariteit en supranationaal gezag. Europa is wat hem betreft toe aan een volgende stap.

Downloads

Samenvatting inleiding Paul Scheffer

Samenvatting inleiding Guy Verhofstadt 

Video-impressie