Tilburg University Society

Innovatie van bedrijven richt zich op tijdsbesparing en takenverlichting van consument

De zesentwintigste bijeenkomst van Tilburg University Society die op 21 juni j.l. traditiegetrouw in Sociëteit De Witte in Den Haag werd gehouden, stond in het teken van 'Klantgerichte Innovatie.' Sprekers waren prof. dr. ir. Bart Bronnenberg, hoogleraar Marketing van Tilburg University, en drs. Ronald de Jong, Executive Vice President en lid van het Executive Committee van Royal Philips. De bijeenkomst werd voorgezeten door de President van Tilburg University Society, prof. dr. Sylvester Eijffinger.

Bart Bronnenberg schetste het historische proces van technische innovatie dat door alle revoluties uiteindelijk leidde tot prijsverlaging, betere producten en substantiële concurrentie. Zo lag de prijs van 1000 lumensuur elektrisch licht in 1840 op 1000 euro per persoon, in 1975 was dat 1 euro en in 2020 zal zijn 0,001 euro.

Consumptie-ervaring

Doel van een bedrijf is om een klant te creëren, stelt Bronnenberg. Ondernemingen hebben steeds meer ingezien dat de klant ook een producent is (vervoerder, kok, verzorger bijvoorbeeld) en dat een bedrijf taken van hem kan overnemen. De consumptie-ervaring bestaat uit producten en tijdsbesteding. Bedrijven die daar goed op inspelen zijn bijvoorbeeld bol.com, Uber, Spotify. Zij maken consumeren makkelijker doordat zij de klant tijd besparen in de zoektocht naar en het verkrijgen van een product. Niet alleen de prijs hiervan telt, ook de tijdsinspanning.

Een hindernis daarbij kan de klantenrelatie zijn; eenmaal gevormd, vergaat de merkentrouw langzaam, gemiddeld duurt dat 26,5 jaar. Maar oudere bedrijven hebben juist voordeel bij de klantenbinding en bij hen telt vooral hoe deze te beschermen; klantentrouw is veel waard.

Samen met klanten

Philips produceerde 125 jaar lang innovatie op ‘alles waar n stekker in zat’, zegt Ronald de Jong. Het idee daarachter was: improving people’s lives through meaningful innovation. Maar tijden zijn veranderd, we zitten volop in de vierde revolutie van nanotechnologie, robotica en brain-energy, na eerst de industriële, daarna die van ontwikkeling van massaproductie door elektrificatie te hebben doorlopen en ten slotte van computers/internet.

Philips heeft gekeken naar de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de samenleving en constateert dat

  1. Energie efficiency voortschrijdt en alle bestaande verlichting wordt vervangen door LED om energie te besparen
  2. Goede Gezondheidszorg tegen betaalbare prijs noodzakelijk is.

Daarom is Philips zich meer gaan richten op duurzaamheid; de focus ligt hierbij meer op zorg en betaalbaarheid. Daarom maakte het bedrijf de shift van high tech elektriciteit naar high tech gezondheid. Klanten richten zich steeds meer op persoonlijke gezondheidszaken. En er zijn steeds meer big data beschikbaar op het gebied van gezondheid.

Preventie

De gezondheidszorg zal zich uitbreiden, er komen steeds meer ouderen, zieken, tegen een achtergrond van een groei van bevolking en ook van chronische zieken. 70 procent van de uitgaven voor de zorg gaan nu naar diagnose en behandeling. Voor deze ontwikkelingen is simpelweg niet genoeg geld, artsen, verplegers enz. En er is juist steeds meer behoefte aan persoonlijke begeleiding op het gebied van preventie en behandeling van (chronische) ziekten.

Daarom is het beter om te reinvesteren in die preventie en een nieuwe aanpak te creëren van healthy living to home care. Daarvoor zijn meer geïntegreerde oplossingen nodig op basis van groeiende kennis en in nauwe samenwerking met de klant.

Daarom heeft Philips nu gekozen voor deze slogan:

Transforming health care together through meaningful innovation; Improving the lives of 3 billion people by year 2025.

Downloads

Video-impressie