Tilburg University Society

Inspiratie vanuit de Katholieke traditie

Meer dan 80 jaar geleden namen Katholieke Nederlanders het initiatief tot oprichting van de Roomsch Katholieke Handelshoogeschool in Tilburg. Die hogeschool heeft zich ontwikkeld tot een moderne internationale universiteit. Wat betekent het dat deze universiteit nog steeds geïnspireerd wordt vanuit de Katholieke traditie? Deze vraag stond centraal tijdens de UvT-societeit op 8 september 2010 in Auberge du Bonheur in Tilburg. De reputatie van de twee inleiders stond garant voor een spraakmakende sociëteitsbijeenkomst. http://www.tilburguniversity.edu

http://www.tilburguniversity.edu, sinds drie jaar aan de UvT verbonden als hoogleraar met de leeropdracht 'theologie van de religie, in het bijzonder het christendom', staat bekend om zijn uitgesproken opvattingen over de betekenis van de katholieke traditie voor samenleving en wetenschap.

Niet minder uitgesproken is Mgr. Ad van Luyn, bisschop van Rotterdam, voorzitter van de Commissie van Bisschoppen van de Europese Gemeenschap en voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Beide inleiders gingen op zoek naar de opdracht van de wetenschap en de wetenschapper vanuit het katholieke  gedachtegoed. Is de wetenschap echt waardevrij?  Kan de wetenschap waardevrij zijn? Hoeveel geloof zit er in de wetenschap? En hoeveel wetenschap in het geloof? Wat betekent het antwoord op deze vragen voor de wetenschapper die niet katholiek is, maar humanist, moslim of atheïst? Het thema leidde tot een boeiende discussie tijdens de sociëteitsavond op 8 september. Zoals altijd blijft de discussie binnenskamers, maar de beide inleiders hadden geen bezwaar tegen publicatie van hun inleidingen. Over de zoektocht naar waarden en waarheid.

Downloads