Tilburg University Society

Uit de ivoren toren en op de werkvloer (en vice versa): wat het bedrijfsleven heeft aan universiteiten

Interdisciplinair onderzoek van groot belang voor samenwerking met bedrijfsleven

Wat heeft het bedrijfsleven aan universiteiten? Dat was de vraag die centraal stond bij de jongste editie van de UvT-societeit bijeenkomst op 16 december in Sociëteit De Witte in Den Haag. Een ander discussiepunt was of de wetenschap wel uit de ivoren toren moet komen voor samenwerking met het bedrijfsleven. Daarover spraken drs. Ralph Hamers, bestuursvoorzitter van de ING Groep, en prof. dr. Max Louwerse, hoogleraar cognitieve psychologie en artificiële intelligentie van Tilburg University op de druk bezochte eindejaars bijeenkomst.

Max Louwerse benadrukte in zijn presentatie dat de druk op wetenschappers om meer aan valorisatie te doen, groot is. Louwerse stelde dat fundamenteel wetenschappelijk onderzoek steeds meer onder vuur ligt: wetenschappers zouden er beter aan doen zich bezig te houden met belangrijke maatschappelijke vraagstukken in plaats van hun wetenschappelijke hobby’s, is de teneur. Dit brengt grote risico’s met zich mee voor de wetenschap zelf, maar ook voor ondernemerschap, universiteiten en bedrijfsleven.’

Maar Louwerse liet zien dat juist wetenschappelijke doorbraken zich vaak niet door de maatschappij laten voorspellen. Ontwikkelingen in de technologie komen steeds meer vanuit perspectieven op technologische ontwikkelingen.

Aan de hand van een reeks voorbeelden uit de cognitiewetenschappen, variërend van computationele docenten, robots, en intelligente taaltechnologieën beargumenteerde hij dat fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, in het bijzonder interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek, unieke mogelijkheden biedt voor de kennisindustrie en samenwerkingen tussen universiteit en bedrijfsleven. Zoals het Daf Technology Lab, dat in 2015 op de campus wordt gevestigd. In deze virtuele reality ruimte kan elke willekeurige omgeving worden nagebootst, van jungle tot operatiekamer tot rechtszaal, waarin interactief geoefend kan worden. Tilburg University heeft nu al verzoeken ontvangen vanuit de advocatuur om er gebruik van te mogen maken.

Het is van het grootste belang dat ‘augmented reality’ op Tilburg University verschijnt, stelde Louwerse, omdat de samenleving verandert door alomtegenwoordige technologie en juist onze universiteit, op mens-en maatschappij wetenschappen veel te bieden heeft. Zoals onderwijs en interdisciplinair onderzoek van economie, rechten, sociale wetenschappen en geesteswetenschappen.

Revolutie in Big Data bracht revolutie in klantgedrag tewee

Ralph Hamers, CEO van ING, schetste hoe groot de consequenties van die technologische ontwikkelingen zijn geweest op zijn klanten, het klantgedrag en daarmee voor zijn bank, die in 43 landen actief is. Na Shell en Unilever is ING de grootste speler op de beurs. Door de globalisering hangt alles met elkaar samen, alle trends in de samenleving. Het vertrouwen van mensen in instituten en bedrijven, media, politici, en banken is broos. Dat komt niet alleen door crisis, maar ook door individualisering; mensen kunnen alles zelf doen. Dat vraagt extra inspanning van een onderneming, zoals extra uitleg om bij bepaalde beslissingen te adviseren.

Hamers liet zien dat door globalisering en de big data revolutie van de afgelopen jaren klanten bijvoorbeeld 24 uur per dag hun rekening kunnen controleren. Vroeger deed je dat eens per maand op de papieren afrekening. Nu checken klanten van ING bijvoorbeeld niet meer een keer per maand hun eindafrekening, maar diverse keren per dag, meestal op hun telefoon.

Het bedrijfsleven is gedwongen hierop in te spelen met dienstverlening. Bovendien kunnen ze klanten beter helpen omdat ze meer gegevens krijgen via internet en telefonie. Zo kan meer maatwerk worden verricht: in plaats van een paar keer per maand een folder bij de post, kan ING zien of een klant bezig is met een hypotheek, of een auto aankopen. Daar worden adviezen op gericht.

Door het veranderende klantgedrag van het telebankieren, heeft het internet het overgenomen van het bankkantoor (dat duurde ongeveer acht jaar). Hamers stelde dat de trends nu veel sneller gaan: de telefoon nam het al in twee jaar over van het internet. ING verwacht veel meer digitale handelingen, rond 1 miljard dit jaar.

De klanten komen niet meer naar de bank, maar willen instant satisfaction en daarop moet de bank ingespeeld zijn. Terwijl de banken hun klanten niet meer kennen, hebben ze toch een zorgplicht. Volgens Hamers kan de wetenschap het bedrijfsleven hier ontmoeten en wel op verschillende terreinen.

Door een algoritme opstellen kan de ING klanten helpen als er problemen zijn, door te anticiperen. Als iemand werkloos wordt bijvoorbeeld, kan een bank als ze er vroeg bij zijn voorkomen dat al het spaargeld verdwijnt. Die informatie kan bijvoorbeeld worden verzameld via eyetracking.

Verder brengt de big data revolutie ook andere vormen van fraude met zich mee, waarvoor juristen nodig zijn. Marketing, risk management, commerciële mogelijkheden, de wetenschap kan een steentje bijdragen aan deze ontwikkelingen. Last but not least is er een rol weggelegd voor de ethici die zich hierover ook buigen in de medische en financiële wereld: want hoe ga je om met de verkregen informatie?