Tilburg University Society

Premier Rutte spreker op jubilerende Tilburg University Society

Reflectie op het premierschap

Premier Mark Rutte was keynote speaker bij de 35e editie van Tilburg University Society, die plaats vond op dinsdag 6 november 2018 in Sociëteit De Witte in Den Haag. Op deze druk bezochte besloten bijeenkomst hield Rutte een unieke rede getiteld: ‘Reflectie op het premierschap’. Daarna sprak prof. mr. Corien Prins, voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en hoogleraar Recht en Informatisering bij Tilburg University.

In zijn voordracht ging Rutte in op de historische ontwikkeling van het premierschap en zijn persoonlijke beleving ervan. Corien Prins liep in haar co-referaat enkele van de WRR-rapporten langs die de Raad aan de premier heeft aangeboden en waar zij een bijdrage aan had geleverd. 

Ter gelegenheid van de oprichting van de Society tien jaar geleden, overhandigde Koen Becking, voorzitter van het College van Bestuur, het eerste exemplaar van het Liber Amicorum van Tilburg University Society: ‘Het eerste decennium’, aan de minister-president.

Becking bedankte de oprichter en president van Tilburg University Society voor zijn niet aflatende inzet en de betekenis van de Society voor de universiteit om haar wetenschappers voor het voetlicht te brengen bij het bedrijfsleven en politici in Den Haag.

Het 10-jarig jubileum van Tilburg University Society valt samen met het 25-jarig jubileum van President Prof. dr. Sylvester Eijffinger als hoogleraar economie aan Tilburg University.

Video-impressie