Tilburg University Society

Verbindt de werelden van openbaar bestuur, politiek, bedrijfsleven en wetenschap

Speciale UvT Sociëteit over strategisch plan


Op woensdagmiddag 29 mei 2013 vond op de Tilburgse campus een bijzondere bijeenkomst van de UvT Sociëteit plaats. Op verzoek van het College van Bestuur nodigde Sylvester Eijffinger 120 influencers van Tilburg University uit voor een interactieve bijeenkomst over het strategisch plan. De bijeenkomst in de Koffiekamer van het Cobbenhagengebouw was georganiseerd in samenwerking met Academic Forum.

Deze editie van de UvT Sociëteit vormde de afsluiting van de tweede fase in de ontwikkeling van het Strategisch Plan. Deze fase ging in maart 2013 van start toen het College van Bestuur de hoofdlijnennotitie presenteerde. Daarna vonden er lunchsessies plaats met collega’s en studenten die met het College van Bestuur van gedachten wisselden over de strategische visie. Op Yammer werden tal van ideeën over de toekomst van de universiteit gedeeld. Ook de UvT Sociëteit onder leiding van Sylvester Eijffinger ondersteunde de interactieve strategieontwikkeling. Tijdens een bijeenkomst van de UvT Sociëteit in Den Haag gaven opinieleiders uit de omgeving van de universiteit hun reactie op de schetsen van de strategische visie. Op 29 mei was het de beurt aan interne influencers. Onder hen vooral veel onderzoekers en docenten van Tilburg University. Ook studenten waren goed vertegenwoordigd.

Maak van 120 influencers uit de Tilburgse academische gemeenschap ambassadeurs voor het nieuwe strategisch plan. Dat was kortgezegd de opdracht die de UvT Sociëteit had aangenomen. Hoe doe je dat? Die vraag werd op 29 mei beantwoord met een gevarieerd, interactief programma onder leiding van Sylvester Eijffinger, president van de UvT Sociëteit. Hij ontving zijn gasten met muziek van het  Ahaddaf Quartet. Daarna presenteerde bestuursvoorzitter Koen Becking de stand van zaken in de ontwikkeling van het strategisch plan, dat steeds duidelijkere contouren krijgt. Vervolgens toetste gespreksleider Richard Engelfriet in een upbeat tempo de stemming in de zaal. Voor het eerst in de geschiedenis van de UvT Sociëteit mochten de aanwezigen stemmen, met de voeten wel te verstaan. Een grote groep aanwezigen bleek redelijk positief over de ontwikkeling van het strategisch plan. Een andere groep vond dat het wel wat concreter moest worden. Een kleiner aantal was nu al helemaal overtuigd, terwijl niemand vond dat het volledig de verkeerde kant op ging. Mathieu Weggeman, hoogleraar Innovatie Management aan de TU/e, inspireerde de sociëteitsgasten met zijn visie op strategieontwikkeling in een universiteit. Essentieel is dat de professionals, die samen in feite de universiteit zijn, kunnen meedenken over de toekomst van de organisatie. Daarna werd er stevig meegedacht in drie inspiratiesessies. De eerste groep beraadde zich op het thema identiteit en profilering, na een inleiding door Erik Borgman. De tweede groep richtte zich op onderwijsinnovatie en werd bijgepraat door Bob van den Brand over de snelle ontwikkeling van de MOOC’s en de gevolgen daarvan. De derde groep tenslotte boog zich na een inleiding door Rianne Letschert over onderzoek en valorisatie. Aan het eind van de middag werd het resultaat van deze interactieve inspiratiesessies gedeeld. Tot slot boetseerden de Tilburg Tigers, alumni van de Tilburgse universiteit, een vrolijk tekstkunstwerk met uitspraken die ze tijdens middag hadden verzameld.

Onder leiding van het College van Bestuur wordt de strategische visie nu uitgewerkt in een beknopt document, waarover in de zomermaanden van 2013 nog veel gesproken zal worden. Dan volgt na de zomer de laatste versie van het strategisch plan dat wordt ingebracht in de formele overleg- en besluitvormingsprocedure.

Video-impressie