Tilburg University Society

Over tien jaar leven we in een nieuwe werkelijkheid

De vijfde Cobbenhagen Summit, gehouden op 5 maart, stond geheel in het teken van ‘Artificial Intelligence’. Onze samenleving bevindt zich in een revolutionaire digitale fase, en ondernemingen, startups, overheden en kennisinstellingen moeten daarvan doordrongen zijn willen zich er zelf nog deel van willen uitmaken.

Dat was de boodschap van sprekers als Edwin van Rest, CEO en Co-Founder van StudyPortals, en Maarten Steinbuch, Distinguished University Professor & Scientific Director High Tech Systems Center bij TU Eindhoven. De bijeenkomst werd voorgezeten door de president en oprichter van de Cobbenhagen Summit, prof. Sylvester Eijffinger. Andere sprekers waren Constantijn van Oranje, Ambassadeur Startup Delta, Bert Pauli, gedeputeerde Economie en Internationalisering, en de Tilburgse hoogleraren Ton Wilthagen (Arbeidsmarkt) en Geert Duijsters (Ondernemerschap en Innovatie). Onder leiding van Tilburg University voorzitter Koen Becking volgden daarop discussierondes.

Nieuwe mindset

Eijffinger stelde dat onze samenleving zich niet kan onttrekken aan de opmars van Kunstmatige Intelligentie (AI). We moeten een nieuwe mindset creëren en beter voorbereid zijn op de veranderingen die zich steeds sneller voltrekken. Zo is het bijvoorbeeld aangetoond dat het aandeel van arbeid in het nationaal inkomen afneemt. Daarom moeten we ons buigen over de vraag wat er gebeurt met dat kapitaal, gaat het naar de aandeelhouders? Die vraag is erg van belang voor de sociale cohesie. Verder moet de samenleving flexibel en plooibaar zijn om in te spelen op werkgelegenheidsvraagstukken. Universiteiten moeten studenten opleiden in die nieuwe werkelijkheid.

Algoritmes voor studenten

Dat Kunstmatige Intelligentie juist die studenten van dienst kan zijn, liet Edwin van Rest, CEO en Co-Founder van StudyPortals zien. Zijn bedrijf bedacht een tool om het kiezen van de juiste opleiding mogelijk te maken. In het enorme wereldwijde aanbod van opleidingen, kost het studenten veel moeite om de juiste keuze te maken. StudyPortals berekent met algoritmes ook de kans van slagen van de student, en op een baan. Daarbij worden ook metingen gedaan van het karakter van de student. Het aantal afgestudeerden zal verdubbelen tot 2030, alleen niet in de VS en Europa, maar in Afrika. Daarvoor is het van groot belang dat er veel universiteiten in ontwikkelingsgebieden worden gebouwd stelt Van Rest.

Technologische revolutie biedt volop kansen

De tweede keynote speaker was Maarten Steinbuch, hightech hoogleraar aan de TU Eindhoven waar hij zich onder meer bezig houdt met het ontwikkelen van robotassistenten voor microchirurgie. Steinbuch schetst hoe de technologische revolutie niet alleen een gevaar, maar juist volop kansen biedt. Over tien jaar rijdt iedereen in zelfrijdende auto’s voorspelt hij en zijn vrachtwagenchauffeurs niet meer nodig.Steinbuch vond dat wetenschappers nog vaak ouderwets, individueel opereren en brak een lans voor introductie van hackathons, waar teams uit allerlei disciplines efficiënt aan een doel werken.

Panelsessie

De panelsessie onder leiding van Bert Pauli werd afgetrapt met pitches van hoogleraren Geert Duijsters en Ton Wilthagen.

'IA omarmen'

Hoogleraar Geert Duijsters stelde juist dat er soms te negatief over digitalisering wordt gedaan. Onze universiteit zit niet stil en bereidt studenten voor op het AI tijdperk. Zo ontwikkelden we het DEEP, Digital Education Enhancement programma, waarin studenten persoonlijke aandacht krijgen, enhanced learning, met veel samenwerking en ondersteuning. Een ander voorbeeld is Mindlabs, waarin allerlei vormen van AI worden onderzocht en ontwikkeld om een aandeel te leveren aan de digitale samenleving.

'Mensen meenemen in ontwikkeling'

Ook zijn collega Ton Wilthagen wees er op dat we veel zelf in de hand hebben om AI niet 'disruptief' te laten worden. We kunnen helpen met bewustwording in bedrijven. De Robot Academie is er al en we kunnen de samenleving laten zien hoe mensen ervan kunnen profiteren. AI wordt dan een vorm van sociale innovatie en inclusie.

'Europa doet te weinig'

Ook Prins Constantijn van Oranje wees op de urgentie van de juiste voorbereidingen op de komst van AI. Vergeleken met andere landen hebben we nog veel te doen. Ons land heeft wel de juiste infrastructuur, veel kapitaal en is goed geëquipeerd met meertaligheid: allemaal vruchtbare grond voor startups. Maar als je kijkt naar de ontwikkeling van AI in Europa vergeleken met bijvoorbeeld China, dan doen we te weinig. Gelukkig heeft dat de aandacht van de EU, stelde de prins. Een belangrijke vraag is daarom: kunnen we intellectueel voorop blijven lopen? Technologie zet je in om de samenleving beter te maken en ondernemerschap heeft daarbij een taak. Overheid en universiteiten moeten dat stimuleren en ruimte bieden met minder bureaucratie. De juiste sfeer en ecosystemen construeren, dat hebben we zelf in de hand. De race is niet gelopen, meent de prins. "We kunnen niet toezien dat Ali baba en Amazon de wereld overnemen. We moeten zelf met nieuwe ideeën komen."

Video-impressie introductie Sylvester Eijffinger