Tilburg University Society

Big data en disruptie voor ondernemers

​​​​​​​De vierde Cobbenhagen Summit voor bestuurders van het bedrijfsleven, voor publieke - en kennisinstellingen uit voornamelijk Brabant, vond plaats op 6 maart in Museum de Pont voor kunst in Tilburg. Sprekers waren onder meer Maarten Camps, secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken, Jeroen van Glabbeek, CEO CM Groep en rector magnificus Emile Aarts van Tilburg University. De bijeenkomst werd geleid door prof. Sylvester Eijffinger, voorzitter van de Cobbenhagen Summit. De summit wordt georganiseerd Tilburg University Society in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant, Gemeente Tilburg, BOM, BZW en Tilburg University.

Eerste keynote speaker was Maarten Camps, tevens alumnus van Tilburg University, die zich sterk maakt voor een volledig digitaal werkende rijksoverheid. Camps stelde dat ons land een land is van plannen en verbinden, zoals de spoorwegen, het gas- en lichtnet laten zien. Alles is in balans, daar houden we van, zoals de geometrische figuren van schilder Piet Mondriaan.

Maar het land is nooit af, er zijn nieuwe ontwikkelingen die een aanpak noodzakelijk maken, op het gebied van demografie, ecologie, en geografie. Welke kansen biedt digitale transitie? Ons land heeft daarbij een goede uitgangspositie, we hebben veel innovatieve kracht, dankzij onze talrijke kennisinstellingen, goedopgeleide mensen, high tech bedrijven en een stabiele betrouwbare Nederlandse overheid.

Big Data brandstof voor groei

De digitale revolutie biedt kansen, maar we kunnen ook te maken krijgen met disruptieve veranderingen. De EU vindt dat Nederland in de top zit in innovatie en technologisch gebruik van digitalisering. Maar zijn we over 10 jaar ook nog goed toegerust? Wat moeten we doen om duurzame groei te maximaliseren?

Allereerst dient de beroepsbevolking nog beter op toekomst zijn toegerust, beter te leren omgaan met digitale middelen, programmeren. Werknemers zullen inzetbaar zijn in ander soort banen. Extra scholing is noodzakelijk. Daarbij is big data brandstof voor duurzame groei; via allerlei platforms kunnen ondernemers producten aanbieden in de hele wereld. Voor die dynamiek hebben ondernemers ruimte nodig om te experimenteren, te innoveren en regels en instrumenten die wendbaar zijn en toekomstgericht.

De nieuwe olie

Ook de tweede keynote speaker Jeroen van Glabbeek, CEO CM Groep verwees naar het belang van big data, die hij typeerde als ‘de nieuwe olie’ waarover oorlogen gevochten gaan worden. Dat er gevaren zijn wordt al bewezen door de aanvallen van hackers uit Rusland en China op westerse sites. We moeten ons dus aan de ene kant verdedigen, maar aan de andere de ruimte hebben om creatief te zijn en te blijven innoveren.

Die ruimte kunnen we volgens Van Glabbeek creëren door robots een belangrijk deel van ons werk te laten doen. Machine learning is de oplossing, computers hebben een zelflerend vermogen, zij kunnen een enorme voorsprong nemen op het gebied van beveiliging bijvoorbeeld. Ze kunnen alles meten en, net als een olieplatform, dag en nacht blijven draaien.

Toch kunnen we ook niet om de negatieve kanten aan Big Data heen, mensen voelen zich bedreigd door robotica en computers, zij ondergraven de eigen menselijke expertise. Dit probleem moeten we met behulp van de psychologie nog verder uitdenken, het is van groot belang om iedereen mee te krijgen in deze digitale revolutie.

Om die mogelijke disruptie te verminderen heeft Van Glabbeek de intentie om een Brabants fonds op te richten om data science en fintech te stroomlijnen, de software moet constant worden verbeterd. Tenslotte hebben alle instanties hiermee te maken, alle zijn software bedrijven geworden.

Nieuwe data science professionals nodig

Ook rector magnificus van Tilburg University prof. Emile Aarts wijst erop dat chips meer kunnen dan onze hersenen, sneller kunnen werken en ook beter. Zelfs empathischer.

Er zijn nu al meer internet connected devices (50 miljard) dan mensen. Daarin heeft Nederland de grootste datapipe, net als met olie gaat daar non-stop een stroom gegevens doorheen, waarbij geen menselijke actie meer is waar te nemen. Wij genereren data zelf, en al deze informatie heeft een grote economische impact, zie bijvoorbeeld een bedrijf als Microsoft.

Die big data industrie kan beter geïntegreerd worden in onze maatschappij. Nieuwe professionals zijn nodig, om ervoor te zorgen dat er geen disruptie plaatsvindt. Niemand weet meer hoe er gecorreleerd wordt en dat is bedreigend. Er moet synthese plaats vinden tussen mens en machine. Nodig is responsible data science, begrensd onder meer door ethiek en recht. Daarom hebben de twee universiteiten in Brabant zich verenigd in de vorig jaar officieel opgerichte Jheronimus Bosch Academy of Data Science, JADS.

Downloads

Video-impressie presentatie Emile Aarts