Tilburg University Society

Meer investeringen in Research & Development nodig

Bestuurders, denkers en ondernemers uit de ‘gouden driehoek’ van Brabant, gevormd door het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden, waren maandag 23 februari bijeen voor de Tweede Cobbenhagen Summit in Tilburg om te spreken over innovatie in Europees verband.

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën en Voorzitter van de Eurogroep was de eerste en belangrijkste keynotespreker en pleitte in zijn openingsspeech voor meer investeringen in Research & Development als essentieel onderdeel van de Europese economie. Dagvoorzitter was President van de UvT Sociëteit Sylvester Eijffinger, tevens initiatiefnemer en organisator van de Cobbenhagen Summit - dat inmiddels ook wel het 'Davos van het Zuiden’ genoemd.

Minister Dijsselbloem, geboren in Eindhoven en dus Brabander, wees erop dat de Europese Unie in zwaar weer verkeert en dat we moeten waken voor werkloosheid die het hele bouwwerk van de Unie bedreigt. Vandaar het immense belang van innovatie voor Europa: “Er zijn fouten gemaakt in het verleden, er waren onvoldoende buffers bij tegenslagen. Maar de architectuur Eurozone is sterker dan vroeger en om die te handhaven moeten we soms pijnlijke maatregelen nemen.” Dijsselbloem ging specifiek in op de noodzaak tot innovatie: “R & D-niveaus zijn in veel landen van de Eurozone gelijk gebleven vanwege de economische crisis,  maar Europa heeft juist investeringen nodig, met name private investeringen.” Hij schetste ten slotte de kracht van Brabant en zei dat de provincie met vertrouwen de toekomst tegemoet kan gaan.

De tweede spreker was Coen Teulings, Hoogleraar Economie aan de Universiteit van Cambridge. Zijn stelling was dat stadcentra aantrekkelijker moeten worden voor burgers, want juist hoogopgeleiden clusteren in de steden. “Brabant heeft een hoge concentratie van hoogopgeleiden. Laagopgeleiden wonen meer in de periferie, maar hoogopgeleiden hebben een voorkeur voor wonen in de stad. Dat komt niet alleen vanwege de werkgelegenheidsmogelijkheden, maar ook door het grote aanbod van voorzieningen op het gebied van cultuur, kunst, winkels, uitgaan enz. Het is de grote uitdaging voor Brabant om die voorzieningen in de steden te behouden en uit te breiden. Noodzakelijk is dus niet de uitbreiding van steden met Vinex-woningen en dergelijke, maar vergroting van de dichtheid van voorzieningen”. Ook universiteiten moeten meer open staan voor allerlei (sociale) interacties met andere, diverse partners.

Als derde spreker wees Hans de Jong, CEO en Directievoorzitter van Philips Benelux, erop dat Nederland erg goed presteert, maar veel te terughoudend is met ambitie. Zo werd vorige maand bekend dat Nederland het beste zorgsysteem heeft van Europa, dat feit zal onszelf in de eerste plaats verbazen. Ons kleine land is ook de tweede grootste landbouwexporteur. “We doen het in Brabant goed in sectoren als mobiliteit, gezondheidszorg, energie, veiligheid en voedsel. We kunnen onze expertise verder uitbouwen door grootschalige Living Lab environments op te zetten die grote ondernemingen en nieuwe business models van dienst kunnen zijn.”

Vervolgens werden er drie thematische inleidingen gegeven door Louise Fresco over ‘sustainable food & agri business’, Maarten Steinbuch over ‘smart mobile & logistics’ en tenslotte Peter Struik over ‘sustainable energy usage’.

Louise Fresco, de Voorzitter van het College van Bestuur van Wageningen University stelde dat consumenten ten onrechte wantrouwend zijn ten opzichte van veel innovatie en robotica. Tegenwoordig wordt er in de kassen al gewerkt met robots die de rijpheid van een tomaat kunnen controleren. Maar de consument heeft meer vertrouwen in een boer dan in de robot. Zij wees daarom op het belang om innovatie sociaal in te bedden. We moeten beter laten zien waarin de voordelen van innovatie zitten. Door innovatie produceren wij bijvoorbeeld veel meer landbouwproducten voor de export dan het Europese gemiddelde. De markt wil vaak te snelle oplossingen en het is aan de driehoek van bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen om aan te tonen dat innovatie tijd en geld kost.

Maarten Steinbuch, Wetenschappelijk Directeur van TU Eindhoven (TU/e), schetste hoe snel innovatie gaat: over enkele jaren is de technologie beter dan het menselijk brein en zal bijvoorbeeld de auto zichzelf gaan besturen en rijden via de telefoon of iPad. Alle producten zullen chips in zich hebben die klanten van dienst kunnen zijn. Die ontwikkelingen zijn niet meer tegen te houden en Brabant doet er het beste aan daarop in te spelen.

Peter Struik, President van FUJI Film en Voorzitter van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW), ging in op hoe wij ons gebruik van energie duurzamer kunnen maken. Hij was tamelijk kritisch op de prestaties van Nederland en dus ook Brabant op het gebied van duurzame energie. Nederland scoort op de Climate Change Performance Index (CCPI) slechts een povere 42e plaats in Europa. Zijn aanbevelingen waren achtereenvolgens een stabiel beleid gericht op de lange termijn, ruimte voor innovatie en zelfinitiatief door het bedrijfsleven op het terrein van energie.

Download

Video-impressie