Tilburg University Society

Reflectie op waarden bij de ontwikkeling van Artificial Intelligence & logistiek

De zevende Cobbenhagen Summit die gehouden werd op donderdag 5 maart 2020 in Tilburg had als thema: “Artificial Intelligence en logistiek”.

Sprekers waren Martijn van Gruijthuijsen (gedeputeerde Economie, Kennis en Talentontwikkeling bij Provincie Noord-Brabant), Goos Kant (managing partner bij ORTEC en hoogleraar Logistic Optimization bij Tilburg University), Cees Oudshoorn (algemeen directeur VNO-NCW) en Ellen van Bueren (hoogleraar Urban Development bij de TU Delft).

Prof. Sylvester Eijffinger (president Tilburg University Society) opende de bijeenkomst.

Cobbenhagen Summit 2020 - Sylvester Eijffinger

Martijn van Gruijthuijsen zette in zijn presentatie uiteen dat Artificial Intelligence (AI) al een prominente plaats inneemt in onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven in Brabant. Er wordt goed samengewerkt op het gebied van Data Science, AI en robotisering en dat uit zich ook in de hoge kwaliteit van de logistiek in deze regio.

Ook nationaal wordt er steeds meer samengewerkt, Cees Oudshoorn illustreerde dat met de AI Coalitie, geïnitieerd door het VNO/NCW waarin allerlei maatschappelijke organisaties zijn vertegenwoordigd. Hij stelde wel vast dat de ontwikkeling van AI moet worden versneld wil het concurrerend zijn en tevens meer in Europese verband ingebed.  AI transformeert onze samenleving en verandert de economie waarin allerlei platforms met co-eigenaarschap samenwerken, die over landsgrenzen heengaan. De EU moet hierop wel beter toezien.

Belangrijkste digitale logistieke regio

Volgens Goos Kant is Brabant de belangrijkste digitale logistieke regio in Nederland. Maar hij waarschuwde dat we de ethische kant van de ontwikkelingen niet moeten negeren. We dienen vragen te blijven stellen als: hoe zorgen we ervoor dat we de computers dingen laten doen die we samen goed vinden? Hoe worden we het eens over de basis van die gezamenlijke waarden? Kant beschreef hoe dergelijke vraagstukken aan de orde komen in JADS bijvoorbeeld, waar studenten, juristen en sociaalpsychologen samenkomen om AI & logistiek holistisch te bekijken.

Noodzaak voor gezamenlijk Brabants initiatief

Aan AI kleven ook negatieve kanten, Ellen van Bueren wees daarop en op het belang van reflectie: welke waarden te gebruiken voor de ontwikkeling van AI. Voorbeelden van positief en ethisch gebruik van AI zijn de Eerste Hulp drone en de elektrische auto. En ook kan AI van groot belang zijn voor de aanpak van klimaatverandering (drones die stuifmeel verspreiden).

Jan Pelle (voormalig algemeen directeur BOM), die de avond afsloot, wees op de financiële kansen voor de Brabantse logistiek die de Investeringsbank in Brussel en Den Haag bieden. De groeibrief van het kabinet prioriteert onder meer interessante domeinen als voorstellen tegen opwarming van de aarde, AI, en innovatief onderzoek. Hoe die te verzilveren? Een gezamenlijk Brabants initiatief en strategie is daarvoor wenselijk, zo komt de provincie tot acties met impact. Door elkaars competenties en vaardigheden te benutten nemen kennisinstellingen, ondernemingen en overheden uit de provincie samen verantwoordelijkheid voor een sterk Brabant.

Cobbenhagen Summit 2020 - Martijn van Gruijthuijsen