Tilburg University Society

Regio's vervullen cruciale rol binnen EU

De derde Cobbenhagen Summit werd gehouden op vrijdag 19 februari 2016 en vond plaats op een bijzonder locatie: Het Noordbrabants Museum te ’s-Hertogenbosch, waar de grote overzichtstentoonstelling van Jheronimus Bosch werd gehouden. Thema was 'Europe of the Regions', in het kader van het EU voorzitterschap. De bijeenkomst werd voorgezeten door oprichter en president van Tilburg University Society, Sylvester Eijffinger.

Commissaris van de Koning van de Provincie Noord-Brabant, Wim van de Donk, sprak het welkomstwoord. Hij verwees naar Jheronimus Bosch, die net als wij geen mooie wereld om zich heen zag, maar toch dat gegeven creatief wist om te vormen tot kunstwerken. Wij kunnen daaraan een voorbeeld ontlenen, stelde Van de Donk, kunst en verbeelding zijn de kern van innovatie, voor mensen die in staat zijn zichzelf te overstijgen. In de regio ontmoet de triple helix elkaar, daar ontstaan de eerste ideeën over energie, klimaat en demografie. Verwijzend naar Jheronimus Bosch: als je zaken anders doet, als je vernieuwt, als je niet blijven steken in patronen van vroeger, dan bied je inspiratie voor toekomst. Maar daarvoor moeten er randvoorwaarden worden geschapen, zoals investeringen, die nodig zijn om die innovatieve economie en ecosysteem mogelijk te maken. Dat is een boodschap aan Den Haag, zo stelde Van de Donk.

Keynote speaker eurocommissaris Corina Creţu van Regionale Ontwikkeling stelde in haar videoboodschap vanuit Brussel, dat regio’s beter in staat zijn dan andere organisatievormen om te maatschappelijke behoeften te signaleren. Binnen de EU is er ruimte voor investeringen om de lokale stakeholders te helpen, dat hoort bij EU beleid voor duurzaam investeren in klimaat, energie, armoedebestrijding, de zorgsector. Maar ook voor innovatie en efficiënt samenwerken. Dat zijn alle zaken waarin regionale partners een cruciale rol spelen. Op deze wijze zullen de regio’s ook hun bijdrage leveren aan het creëren van banen en dit heeft weer grote impact op het dagelijkse maatschappelijk leven. We kunnen daartoe een stedenband opzetten (600 steden) en de EU zal daartoe beleid maken en investeringen doen ter waarde van ongeveer 15 miljard euro.

Videoboodschap Corina Cretu

Volgens Kris Peeters, voormalig minister-president van Vlaanderen en huidig federaal minister van Werk, Economie en Consumentenzaken is het ‘Europa van de toekomst: het Europa van de regio’s‘. Competenties in de regio’s kunnen ook internationaal worden ingezet; juist die regio’s hebben zich gunstig ontwikkeld in de loop der jaren. Hoe meer gedecentraliseerd wordt, hoe meer we moeten samenwerken. Multi-level governance is nodig, mensen hebben ook meerdere identiteiten in een geglobaliseerde wereld. Europa heeft teveel en te lang in vaste, gefixeerde schema’s gedacht. Obstakels moeten worden verwijderd, regionale belangen moeten worden ingezien, waarbij subsidiariteit een belangrijk ingrediënt is.

Voorbeelden van succesvolle regionale samenwerking

Directeur van TiREG (Tilburg Institute for Regional Governance) Martijn Groenleer liet zien hoe een deel van het EU budget gaat naar urban development, klimaat beheersing en duurzaamheid. Het is noodzakelijk om daartoe nieuwe vormen van governance in de regio te ontwikkelen. Juist de regio die het dichtst bij de mensen staat is van groot belang omdat deze de meeste legitimiteit heeft. Een goed voorbeeld van lokale en innovatieve samenwerking is de Brabant Energy Agreement.

Burgemeester Peter Noordanus van Tilburg verwelkomde ook de samenwerking in een andere sector, op het gebied van Data Science, tussen de universiteiten van Tilburg en Eindhoven, de Provincie Noord Brabant en de gemeente Den Bosch. Een indrukwekkende combinatie van technische en sociale innovate is dus nu in gang gezet. Het past in de voortschrijdende agenda van de regio en sluit aan bij de behoefte van de economie in Brabant.

Downloads

video-impressie