Tilburg University Society

Verbindt de werelden van openbaar bestuur, politiek, bedrijfsleven en wetenschap

Raad van Advies

ir. drs. H.J.P. (Hilde) Baert MSc Director Academic Support
prof. dr. W.B. (Willem) Drees Decaan Tilburg School of Humanities
prof. dr. (Geert) G.M. Duijsters Vice-Decaan Onderzoek Tilburg School of Economics and Management
prof.dr. P.J.J. (Paul) van Geest Vice-Decaan Onderzoek Tilburg School of Catholic Theology
prof. dr. C.G. (Kees) Koedijk Dean and Director TIAS
prof. dr. ir. A.J. (Jantine) Schuit Decaan Tilburg School of Social and Behavioral Sciences
prof. dr. G.A.C. (Geert) Vervaeke Decaan Tilburg Law School

Honorair adviseur van Tilburg University Society is prof. dr. W.B.H.J. (Wim) van de Donk, Commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant.