Taufiq -  afstuderen beursstudent

Stichting Universiteitsfonds Tilburg

Tilburg University levert met onderwijs en onderzoek een duurzame bijdrage aan een betere wereld. Het universiteitsfonds steunt initiatieven die de impact van Tilburg University vergroten. Dicht bij huis en ver weg. Nu en in de toekomst. Dat doen we door structureel bij te dragen. We doen dat met steun van een grote en groeiende groep alumni. Samen bieden we extra financiële mogelijkheden voor onderzoek, onderwijs en beurzen. Zo dragen we bij aan de mooie universitaire traditie van leren en kennis delen.

Samen geven maakt het verschil

Op 5 april 1933 studeerden de eerste drie studenten af in Tilburg. Met hun kersverse bul op zak waren ze ook de eerste drie alumni. Inmiddels bestaat het alumninetwerk uit ruim 75.000 oud-studenten. Met vele van hen is de band nog altijd hecht en warm. Dus is het ook niet verwonderlijk dat deze betrokken ‘community’ een rol blijft spelen om de universiteit en haar studenten steeds opnieuw mogelijkheden te bieden. Het netwerk van alumni is de levensader van het universiteitsfonds. Alleen met hun steun, kunnen wij beurzen en projecten verwezenlijken. Elke donatie doet ertoe. Elke gift heeft effect. Financiële steun over een langere periode heeft een duurzamere impact. Een donatie aan het universiteitsfonds biedt u de kans bij te dragen aan baanbrekend onderzoek, onderwijsinnovaties en studiebeurzen voor talentvolle (internationale) studenten. Samen creëren we wezenlijke verbeteringen voor individu en samenleving.

Geef talent toekomst

Wetenschap en onderwijs zijn bouwstenen voor een goede toekomst. Uw donatie maakt het verschil voor studenten, docenten en onderzoekers. Steeds meer jongeren kiezen voor een universitaire studie. Dat is goed nieuws. Maar de overheidsfinanciering volgt die trend niet. Per student is er steeds minder geld beschikbaar. Dat betekent minder investeringen in wetenschappelijke staf en middelen. Onze donateurs, mensen zoals u, zorgen ervoor dat bijzondere onderzoeks- en onderwijsprojecten mogelijk blijven en dat talentvolle studenten dankzij een beurs een goede basis voor hun toekomst krijgen. Zo blijven we investeren in een goed academisch klimaat met alle kansen voor talent, met projecten die bijzondere nieuwe inzichten genereren en met innovatieve oplossingen waar de samenleving echt iets aan heeft.

Alumnus Robert Ndung'u

‘Wat ik hier leer, verandert levens in mijn land’

- Robert Ndung’u

Robert Ndung’u (36) uit Kenia mag zich met trots alumnus van Tilburg University noemen. Dankzij een beurs, mogelijk gemaakt door het universiteitsfonds, heeft hij de master Victimology and Criminal Justice succesvol afgerond. Hij wilde graag aan Tilburg University studeren omdat het de enige universiteit is waar dit programma aangeboden wordt. “Ik heb altijd een passie voor criminologie gehad. Na de middelbare school ben ik politieagent geworden, maar dan ben je alleen gericht op het misdrijf en help je het slachtoffer niet echt. Ik wil docent victimologie worden. Criminologen en het strafrecht negeren al lange tijd de slachtoffers in Kenia. De dingen die ik nu weet over slachtofferhulp, kunnen levens in mijn land veranderen.”

student - Whinell Bunchee Togar

‘Het is mijn wens om het ‘glazen plafond’ te doorbreken’

- Whinell Bunchee Togar

Whinell Bunchee Togar (27) uit Liberia kreeg met steun van alumni de kans om een masterprogramma te volgen aan Tilburg University. Whinell, getrouwd en moeder van een 3-jarige zoon, heeft de droom om docent te worden aan de universiteit in Liberia. Door zich te specialiseren op het gebied van communicatie hoopt ze bovendien een communicatie-onderzoeksbureau te starten. De master Communication and Information Sciences helpt haar die ambitie te realiseren. “Er is een dominantie van mannen in het media- en communicatielandschap van Liberia. Dit blijkt uit het feit dat er geen vrouwelijke communicatiedocent aan de staatsuniversiteit is. Het is dan ook mijn wens om het ‘glazen plafond’ te doorbreken.”

Belangrijke vragen uit de samenleving

Het universiteitsfonds steunt projecten die buiten het reguliere onderwijs- en onderzoeksprogramma van Tilburg University vallen. Projecten die een financieel steuntje in de rug nodig hebben en aansluiten bij belangrijke vragen uit de samenleving. Vragen waarvoor wetenschappelijke expertise nodig is.

Onderwijs in de toekomst

Hoe ziet het onderwijs er in de toekomst uit?

Nederland, net als andere westerse samenlevingen, wordt geconfronteerd met een dramatische afname van het literaire lezen. Met als gevolg dat de belangstelling van jongeren voor taal- en cultuuronderwijs is afgenomen; wat bijdraagt aan het groeiende tekort aan gekwalificeerde docenten. 

Dr. David Peeters onderzoekt met steun van het universiteitsfonds de rol van nieuwe technologieën in het onderwijs van de toekomst. Hij start op de plek waar verandering op dit moment het hardst nodig is: Nederlands op middelbare scholen. Technologische toepassingen die zich richten op deze leerstof zijn schaars. Met het interactieve karakter van virtual reality wil hij de aandacht van leerlingen trekken en hun interesse vergroten.

Onderzoeksproject symptoombewaking

Online symptoombewaking voor betere behandelingsresultaten

Jongeren en jongvolwassenen bevinden zich in de ontwikkelingsfase van hun leven: het afronden van een studie, het krijgen van een eerste baan, het kopen van een huis. Bij jongeren met kanker kunnen de behandeling en lange termijneffecten van de ziekte deze ontwikkelingsmijlpalen in de weg staan.

Dr. Floortje Mols en haar team ontwikkelden een app die online de symptomen van de ziekte bewaakt. Het project stelt jonge patiënten in staat om op een digitale manier hun dagelijkse kankerzorg te verbeteren. Het onderzoek van dr. Mols biedt een unieke mogelijkheid voor het verbeteren van symptoombestrijding met betere behandelingsresultaten. Een onderzoek dat niet mogelijk was geweest zonder de steun van de donateurs van het universiteitsfonds.

Selectie projecten

Medewerkers, alumni en studenten van Tilburg University kunnen aanvragen indienen voor de financiering van een project. Het universiteitsfondsbestuur en de investeringscommissie, die beide vooral uit alumni bestaan, selecteren de projecten en houden een wakend oog op de optimale inzet van donaties. Voor de toekenning van studiebeurzen werken wij samen met het International Office van Tilburg University.

Uw bijdrage

Word donateur en steun ons! Steun die bijzondere onderzoeks- en onderwijsprojecten. Steun talentvolle studenten die het zonder beurs niet redden. Dit kan met een eenmalige gift, een jaarlijkse donatie, een zakelijke gift of een schenking voor een fonds op naam. Kies wat bij u past. Misschien is dat wel een erfstelling of legaat. Daarmee laat u een waardevolle bijdrage achter voor de toekomst. Stichting Universiteitsfonds Tilburg is een onafhankelijke stichting met de ANBI-status. Daardoor levert schenken u ook nog fiscale voordelen op.

Doneer nu

Impact van donaties

Wilt u meer weten over de impact van donaties? Volg ons dan op LinkedIn. Daar plaatsen we regelmatig berichten, bijvoorbeeld over hoe het onze beursstudenten vergaat.

Ga naar LinkedIn

Word donateur

Met uw gift aan het Universiteitsfonds Tilburg kunt u verschillende projecten van Tilburg University een steuntje in de rug geven. Projecten die net dat beetje meer kunnen bereiken met een financiële impuls. Of initiatieven die een financiële bijdrage nodig hebben om van start te kunnen gaan.