Steun Tilburg University

Tilburg University gaat uitdagingen aan die bijdragen aan de kwaliteit van de samenleving van vandaag en morgen. Met uw financiële steun kunnen wij nog beter onze ambities waarmaken en net dat stapje extra zetten.

Schenken met fiscale voordelen

De Stichting Universiteitsfonds Tilburg is een erkend goed doel. Dit betekent dat schenken fiscaal aantrekkelijk kan zijn.

Stichting Universiteitsfonds Tilburg is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). U kunt uw gift onder voorwaarden aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting en het Universiteitsfonds betaalt geen belasting over ontvangen giften. U kunt dus als particulier en als ondernemer schenken met belastingvoordeel. De Belastingdienst maakt onderscheid tussen gewone en periodieke giften.

Periodieke gift

Wanneer u zich met een schenkingsovereenkomst of een notariële akte voor minimaal vijf jaar aan het Tilburgs Universiteitsfonds verbindt, geldt dat als periodieke gift en is uw gift volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Meer informatie over de fiscale voordelen van periodieke giften vindt u op de website van de Belastingdienst.

Mocht u van dit belastingvoordeel gebruik willen maken, kan het Universiteitsfonds u een schenkingsovereenkomst toesturen of u kunt een overeenkomst downloaden:

  1. Download de Overeenkomst Periodieke gift (schenkingsovereenkomst).
  2. Print het pdf-bestand uit. Het bestand bevat twee overeenkomsten, een voor u en een voor het Universiteitsfonds.
  3. Vul beide overeenkomsten in.
  4. Stuur beide overeenkomsten naar Stichting Universiteitsfonds Tilburg, o.v.v. Periodieke schenking, Antwoordnummer 60703, 5000 WB Tilburg.

Wij maken de documenten vervolgens in orde. Zodra dat is gebeurd, krijgt u van ons bericht en ontvangt u uw exemplaar van de overeenkomst.

Gewone gift

Donaties aan een goed doel die niet zijn vastgelegd met een schenkingsovereenkomst of een notariële akte, zijn gewone giften. Ook gewone giften zijn aftrekbaar van de belasting. Op de website van de belastingdienst vindt u hierover meer informatie.