Taufiq - afstuderen beursstudent

Nalaten aan het Universiteitsfonds

Dankzij nalatenschappen kan het Universiteitsfonds ervoor zorgen dat nieuwe generaties studenten en onderzoekers aan Tilburg University zich ontwikkelen en op hun beurt een waardevolle bijdrage leveren aan de samenleving.

Denkt u erover om het universiteitsfonds in uw testament op te nemen? En heeft u vragen over hoe u dat moet regelen? Wij helpen u graag. Vertel ons wat u belangrijk vindt en hoe u het graag geregeld wilt hebben. Door Universiteitsfonds Tilburg op te nemen in uw testament via een erfstelling of legaat, draagt u bij aan de toekomst.

Testament: erfstelling of legaat

Na het overlijden kunt geld aan iemand of een goed doel nalaten. Alle giften, groot en klein, betekenen steun voor het Universiteitsfonds. U bepaalt zelf uw wensen en uw eigen notaris helpt u bij uw keuze en het opstellen van een testament. U kunt kiezen voor een erfstelling of legaat. Bij een erfstelling benoemt u het universiteitsfonds tot (mede-)erfgenaam. Bij een legaat krijgt het universiteitsfonds een door u bepaald bedrag of goederen, zoals een huis of effectenportefeuille. Nalatenschappen worden altijd beneficiair aanvaard.

Mocht u vragen hebben over hoe u het Universiteitsfonds wenst te begunstigen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Heeft u het Universiteitsfonds al opgenomen in uw testament? Daar zijn wij bijzonder blij mee! Zou u ons hiervan op de hoogte willen brengen? Dan kunnen wij uw eventuele wensen met u bespreken en u op de hoogte houden van onze projecten. 

Gegevens voor uw testament

Voor een juiste afwikkeling bij de notaris is het van belang dat de stichting op de juiste wijze op het testament vermeld wordt: Stichting Universiteitsfonds Tilburg, gevestigd te Tilburg. KvK nummer: 17240481. Wilt u ons ook aanwijzen als executeur. We huren dan op onze kosten een ervaren tussenpersoon in die dat voor ons kan verzorgen.

Belastingvrij schenken

Het universiteitsfonds hoeft geen erfbelasting te betalen over uw nalatenschappen vanwege haar ANBI status. Het volledige bedrag komt dus ten goede aan de projecten van het universiteitsfonds.

Vraag de brochure aan: 'Geef om het talent van de toekomst'

Contact

 • Michelle te Veldhuis

  Michelle te Veldhuis

  Senior Relatiemanager bijzondere giften

  Heeft u een vraag of wilt u meer informatie? Ik help u graag verder.
  Neem contact op via m.teveldhuis@tilburguniversity.edu

  Of bel naar 013 - 4662649 / 8701

Word donateur

Met uw gift aan het Universiteitsfonds Tilburg kunt u verschillende projecten van Tilburg University een steuntje in de rug geven. Projecten die net dat beetje meer kunnen bereiken met een financiële impuls. Of initiatieven die een financiële bijdrage nodig hebben om van start te kunnen gaan.