Taufiq - afstuderen beursstudent

Over het universiteitsfonds

Stichting Universiteitsfonds Tilburg is een initiatief dat het motto Understanding Society van de Tilburg University concretiseert. Het Universiteitsfonds slaat een brug tussen universiteit en maatschappij voor initiatieven die steun nodig hebben en waarin de overheidsfinanciering niet (geheel) voorziet. In eerste instantie betreft dit financiële steun, maar dit kan ook steun in natura of samenwerking en uitwisseling zijn. Steun voor innovatieve onderzoeksprojecten, voor onderwijsinitiatieven en voor activiteiten en faciliteiten voor studenten en alumni.

Neem contact met ons op

55+
Studenten

kregen een kans dankzij een studiebeurs

7
projecten gerealiseerd

met jouw steun het afgelopen jaar

5.700+
mensen gingen u voor

en doneerden aan het Universiteitsfonds

Bestuur universiteitsfonds

Bestuur en Commissies

Bestuur

Het bestuur bepaalt de strategie van het Universiteitsfonds, zorgt voor een onafhankelijk en zorgvuldig beheer van de fondsen en is verantwoordelijk voor het werven van middelen.  Het bestuur van de stichting bestaat uit:

 • Mariëtte Turkenburg (voorzitter)
 • Cindy van Oorschot (penningmeester)
 • Bert Groenewegen (secretaris)
 • Marc Cootjans (lid)
 • Wim van de Donk (lid)
Auditcommissie

De Auditcommissie ondersteunt het bestuur bij het vormen van een opinie over en de voorbereiding van de besluitvorming op het gebied van de jaarrekening en tussentijdse financiële rapportages. Deze commissie bestaat uit een afgestudeerde, de penningmeester van het universiteitsfonds en een medewerker van Tilburg University.

Fondsenwervingscommissie

De Fondsenwervingscommissie ondersteunt het bestuur door het beschikbaar stellen van een netwerk voor het werven van donaties, dan wel zelf financieel een bijdrage te doen aan een van de projecten van het universiteitsfonds. Deze commissie bestaat uit de voorzitter van het universiteitsfonds en enkele alumni van Tilburg University.

Investeringscommissie

De Investeringscommissie ondersteunt het bestuur door het uitbrengen van een advies over ingediende en projectaanvragen ter besteding van niet-geoormerkte donaties. Deze commissie bestaat uit alumni van Tilburg University.

•    Rob Mallant
•    Pieter Rambags
•    Angelique Liebens
•    Jocelyn Rebbens
•    Kim van der Zande
•    Maaike Kuiper

Wetenschappelijke Adviesraad

De Wetenschappelijke Adviesraad ondersteunt de Investeringscommissie bij het beoordelen van wetenschappelijke voorstellen en toetst deze op wetenschappelijke kwaliteit. Deze adviesraad bestaat uit:

 • Hannes Datta (TiSEM)
 • Inge Bongers (TSB: Tranzo)
 • Willem Huijbers (TSH: Philips)
 • Irmgard Borghouts (TLS)
Directeur

Piet van Ierland is directeur van Stichting Universiteitsfonds Tilburg. Hij is tevens directeur van Marketing & Communicatie bij Tilburg University. Afdeling  Development & Alumni Relations Office valt ook onder Marketing & Communicatie.

Development & Alumni Relations Office

De afdeling Development & Alumni Relations Office ondersteunt het universiteitsfondsbestuur en haar commissies bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Deze afdeling bestaat uit mederwerkers van Tilburg University.

 • Bert Groenewegen

  Bert Groenewegen

  Bestuurslid Stichting Universiteitsfonds Tilburg

  “Ik ben als bestuurslid van Stichting Universiteitsfonds Tilburg ervan overtuigd dat een betrokken gemeenschap van alumni en donateurs onmisbaar is in de sterke verbinding met de samenleving zoals mijn Alma Mater voor ogen heeft. Meer inkomsten genereren via donaties van alumni is van belang, omdat dit een aanvullende financiële bron kan zijn voor het onderwijs en onderzoek. Met donaties van alumni versterkt de universiteit de betrokkenheid van belangrijke stakeholders bij haar organisatie.

  De huidige financieringsbronnen van de universiteit staan steeds meer onder druk. Het aantal universitaire studenten groeit enorm, maar de middelen vanuit Den Haag houden daar geen gelijke tred mee. Per student kan minder geïnvesteerd worden in wetenschappelijke staf en middelen. Maar ook in onderwijs- en onderzoeksprogramma’s die de studenten van de universiteit naar een hoger niveau brengen of met resultaten die impact maken op de maatschappij.

  Bij de Onderzoekfinanciering vanuit NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) en de financieringsprogramma’s in Europa is sprake van stevige concurrentie. Hoewel de Nederlandse universiteiten zeer goed scoren, geldt dat ook zeker voor een aantal andere Europese instellingen. Tilburg University heeft ook hier concrete ambities gedefinieerd en investeert in netwerken en kunde benodigd voor het verkrijgen van deze middelen.”

Praktische informatie

ANBI-status

Stichting Universiteitsfonds Tilburg beschikt over de ANBI-status. Dit betekent dat alle giften die gedaan worden aan het universiteitsfonds aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen.
Meer informatie 

Officiële naam van de stichting

Stichting Universiteitsfonds Tilburg     

Fiscaal nummer

820384938

KvK-nummer

17240481

Contactgegevens

Zie contact voor meer informatie over de contactgegevens. 

Doelstelling en beleidsplan

Zie het beleidsplan en het jaarverslag voor doelstelling en beleid van het universiteitsfonds.

Het Universiteitsfonds wordt ondersteund door de afdeling Alumni Relations & Development van Tilburg University. Zie daarvoor het strategisch plan Tilburg University.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Statuten

Bekijk de statuten

ANBI Standaardformulier

Bekijk het ANBI Standaardformulier 2022

Richtlijnen acceptatie donaties

Stichting Universiteitsfonds Tilburg hanteert richtlijnen voor het accepteren van donaties. Deze richtlijnen zijn te vinden in het acceptatieprotocol.

  Jaarverslagen

  Word donateur

  Met jouw gift aan Stichting Universiteitsfonds Tilburg kun je verschillende onderwijs- en onderzoeksprojecten een extra steuntje in de rug geven. Dankzij het universiteitsfonds kunnen we een duurzame bijdrage leveren aan projecten met een maatschappelijke impact en bijdragen aan een betere wereld.