Steun Tilburg University

Tilburg University gaat uitdagingen aan die bijdragen aan de kwaliteit van de samenleving van vandaag en morgen. Met uw financiële steun kunnen wij nog beter onze ambities waarmaken en net dat stapje extra zetten.

Over het Universiteitsfonds

Het Universiteitsfonds Tilburg is een initiatief dat het motto Understanding Society van de Tilburg University concretiseert. Het Universiteitsfonds slaat een brug tussen universiteit en maatschappij voor initiatieven die steun nodig hebben en waarin de overheidsfinanciering niet (geheel) voorziet. In eerste instantie betreft dit financiële steun, maar dit kan ook steun in natura of samenwerking en uitwisseling zijn. Steun voor innovatieve onderzoeksprojecten, voor onderwijsinitiatieven en voor activiteiten en faciliteiten voor studenten en alumni.

Geïnteresseerd in samenwerking? Neem contact met ons op om vrijblijvend kennis te maken en mogelijkheden af te tasten.

image universiteitsfondsbestuur2018

vlnr: Paul Burghouts, Astrid van Eeten, Koen Becking, Jacqueline Lommen, Bert Groenewegen, Sabine van Gent

Bestuur

Het bestuur van Stichting Universiteitsfonds Tilburg bestaat uit:

  • Bert Groenewegen (voorzitter)
  • Jacqueline Lommen (penningmeester)
  • Astrid van Eeten (secretaris)
  • Paul Burghouts (lid)
  • Sabine van Gent (lid)
  • Koen Becking (lid)

Auditcommissie

De Auditcommissie ondersteunt het Bestuur bij het vormen van een opinie over en de voorbereiding van de besluitvorming op het gebied van de jaarrekening en tussentijdse financiële rapportages. Deze commissie bestaat uit een alumnus, de penningmeester van het universiteitsfondsbestuur en een medewerker van Tilburg University.


Fondsenwervingscommissie

De Fondsenwervingscommissie ondersteunt het bestuur door het beschikbaar stellen van een netwerk voor het werven van donaties, dan wel zelf financieel een bijdrage te doen aan een van de projecten van het UF Tilburg. Deze commissie bestaat uit de voorzitter van het universiteitsfondsbestuur en enkele alumni van Tilburg University.

Inversteringscommissie

De Investeringscommissie ondersteunt het bestuur door het uitbrengen van een advies over ingediende projectaanvragen ter besteding van niet-geoormerkte donaties. Deze commisie bestaat uit alumni van Tilburg University.

Wetenschappelijke adviesraad

De Wetenschappelijke Adviesraad ondersteunt de Investeringscommissie bij het beoordelen van wetenschappelijke voorstellen en toetst deze op wetenschappelijke kwaliteit. Deze adviesraad bestaat uit wetenschappers van Tilburg University.

Development & Alumni Relations Office

De afdeling Development and Alumni Relations ondersteunt het universiteitsfondsbestuur en haar commissies bij het uitvoeren van de hun werkzaamheden. Deze afdeling bestaat uit medewerkers van Tilburg University.

Jaarverslagen

ANBI-status

Het Universiteitsfonds beschikt over de ANBI-Status.