Steun Tilburg University

Tilburg University gaat uitdagingen aan die bijdragen aan de kwaliteit van de samenleving van vandaag en morgen. Met uw financiële steun kunnen wij nog beter onze ambities waarmaken en net dat stapje extra zetten.

Professors for Development

Een paar jaar geleden bezocht de Liberiaanse president, Ellen Johnson Sirleaf, onze universiteit tijdens de viering van de 85e Dies Natalis van onze universiteit. Haar roep om goed onderwijs te realiseren in Afrika, en in het bijzonder in Liberia, is opgepakt door een aantal betrokken (emeriti)professoren van Tilburg University.

Deze professoren hebben zich bereid verklaard zich kosteloos in te willen zetten voor universiteiten in Afrika. Dat doen zij door middel van het overdragen van kennis aan docenten, het geven van masterclasses aan studenten, het les geven in de verschillende onderzoeksmethoden, of het schrijven van goede wetenschappelijke artikelen en de begeleiding van PhD studenten. Het betekent een geweldige impuls voor het universitair onderwijs in Afrika als deze emeriti hun kennis en ervaring delen met studenten en docenten uit een land waar zoveel instabiliteit is of is geweest. Voorwaarde is uiteraard, dat deze activiteiten geen vervanging zijn van lokale experts en dat deze initiatieven worden ingebed in de programma’s van de partneruniversiteiten.

Wat is hiervoor nog extra nodig?

De emeriti hoogleraren stellen hun inzet volledig pro Deo ter beschikking. Zij verblijven doorgaans minimaal twee weken in een land om les te geven aan studenten en docenten. Toch zijn er ook kosten verbonden aan dit initiatief. De gemiddelde reis- en verblijfskosten voor een professor om 2 weken in Liberia les te geven, bedraagt tussen de 1000 en 4000 euro. Het betreft de minimale reis- en verblijfkosten, zoals de vlucht en het onderdak ter plaatse. Het blijkt niet altijd mogelijk dat deze kosten kunnen worden voldaan door de betreffende universiteit ter plaatse. Simpelweg omdat er geen middelen voor zijn. Voor dergelijke situaties streven wij er naar om een ‘hard ship’-fonds op te richten van tenminste 50.000 euro. Daar hebben wij uw hulp bij nodig. Op deze wijze kan onze emeritus hoogleraar toch de universiteit daar een stap vooruit helpen.


Nieuws update (Oktober 2017): In 2012 kreeg de president van Liberia en Nobel prijs winnaar Mevr. Ellen Johnson Sirleaf  een ere doctoraat aan onze universiteit. Ter gelegenheid daarvan werd een Memorandum of Understanding getekend om tot nauwere samenwerking te komen tussen Tilburg University en de Universiteit van Liberia (UL). Inmiddels zijn tien studiebeurzen vergeven, onder meer aan docenten van de UL en is samenwerking/advisering door emeriti professoren (PfD), zoals door Prof. Willem van Groenendaal en Prof. Joop Vianen een feit. Momenteel wordt het tweede drie jaar durende memorandum uitgevoerd en is eind vorige maand het belangrijkste project:  de opzet van een Minor Entrepreneurship gelanceerd. Dit is een omvangrijk en nieuw programma binnen de College Business and Public Management (de tegenhanger van TiSEM), welke een volledig nieuwe loot aan de UL is en uniek voor het land, waar ondernemerschap moeizaam van de grond komt. Een echte troef van dit presentje toentertijd aan de Ellen Johnson Sirleaf.

Professors for Development 2017

Nieuws update (augustus 2016): Inmiddels is er onder meer door crowdfunding zo’n 20.000 euro geworven voor dit project. Het initiatief richt zich inmiddels ook niet alleen op Liberia, maar ook op landen als Zambia, Namibie en Congo. Giften blijven meer dan welkom!